Mi side - Bibliotekressurser - administrasjon

Frå SAwiki
  • Det opprettes automatisk en rute på alle emner ved semesterstart som heter Bibliotekressurser.
  • I denne ruten vises aktuelle ressurser ved Universitetsbiblioteket (UB) for emnet samt kontaktpersonene ved UB for hver ressurs.
  • Det er UB som oppdaterer informasjonen som vises i denne ruten
  • Administrator kan velge å ikke vise denne ruten på emnet ved å fjerne den.


Til dokumentasjonsoversikten