Mi Side – Elektronisk innlevering av oppgaver

Frå SAwiki
Kursbeskrivelse
  • Kurset gir en grundig innføring i de mulighetene og begrensningene som finnes i innleveringsmodulen på Mi side. Deltakerne skal etter kurset være i stand til å sette opp- og administrere elektroniske innleveringer i Mi side – herunder elektronisk innlevering av masteroppgaver.

Det blir gjennomgang av:

  • De ulike mappetypene
  • Krav til filformater
  • Åpne- og stengetid for mapper
  • Anonymiserte innleveringer
  • Tildeling av ekstra tid til innleveringer
  • Gruppeinnleveringer
  • Rutiner ved ikke planlagt nedetid i Mi side
  • Overføring av oppgaver til Eksamensarkivet, Bora og Ephorus
  • Eventuelle spørsmål underveis
Målgruppe
Alle (administrativt og vitenskapelig) ansatte ved UiB som skal ta imot elektroniske besvarelser fra studenter.
Anbefalte forkunnskaper
Man bør kjenne til Mi side fra før.
Sted
Stein Rokkans hus, Nygårdsgaten 5, rom 1211. Det er lagt opp til at deltakerne bruker PC.
Kursmateriell
Brukerdokumentasjonen til Mi Side - Innlevering
Kursansvarlig
Karianne Omdahl
Påmelding
Eget skjema. Logg inn med UiB-brukernavn og -passord