Kursevaluering

Frå SAwiki

Evaluering av brukarkurs du har vore på i regi av SA. Svarene i skjemaet er anonyme og vil kun bli brukt for å gjøre kursene bedre.

<emailform>

Kurs og dato: <emailform kurs=40 /> (Hvilket kurs du deltok på, og dato)
Kort kommentar om kurset: <emailform kommentar=80x8 />
Er det tema du skulle ønske det
ble brukt mer/mindre tid på?:
<emailform tidsbruk=80x8 />
Hvordan kan kurset eventuelt bli bedre?: <emailform bedre=80x8 />
<emailform submit="Send evaluering" />

</emailform>

<emailform result> Takk for hjelpen med å evaluere kurset: <emailform kurs> ! </emailform>