Kurs i Doktorgradsmodulen

Frå SAwiki
Kursbeskrivelse
Kurset tar sikte på å gjennomgå de viktigste delene i doktorgradsmodulen i FS, og er ment å være et grunnkurs og en innføring i doktorgradsmodulen.
Kursmateriell
Kurset baserer seg utelukkende på rutinebeskrivelsen utviklet av systemleverandør USIT,
Målgruppe
Alle som driver med FS-relatert forskerutdanningsadministrasjon. Fortrinnsvis superbrukere på doktorgrad ved hvert fakultet.
Anbefalte forkunnskaper
FS grunnkurs og forskeradministrativ erfaring

Se kursoversikten for kursdatoer og påmelding.