Kokebok for administrering av rombooking image

Frå SAwiki

Det ligger 4 images på henhodsvis Ivalde (2009) og Hervor (2008).
Brukernavn og passord får ein hjå Eigedomsavdelinga.

Adressene til disse er (ved innlogging til S+):

 • 2008: basilikum, med sdb-service (port) 2008
 • 2009: basilikum, med sdb-service (port) 2009

De fire imagene heter:

 • uib_med – dette er image for medisin, PØA og deler av MatNat
 • uib_std – dette er standardimage
 • uib_web – dette image’t inneholder ukesoversiktene samt link til rombooking
 • uib_notifier – dette er notifier-image

Ved endring av progid på image'ene må dette også endres følgende steder:

 1. web.config på alle instanser
 2. C:\Inetpub\wwwroot\wrb_addons\vbscripts\locations.vbs (eller i fil som includeres)
 3. C:\Inetpub\wwwroot\wrb_addons\vbscripts\zones.vbs (eller i fil som includeres)
 4. default.config (notifier)
 5. Listen er kanskje ikke komplett ...

Disse ligger på:

 • C:\Program Files\Scientia\Syllabus Plus 3.6.0\sws – dette er Ivalde,
 • C:\Program Files\Scientia\Syllabus Plus 3.6.0\sws – dette er Hervor

(Her finnes også¨sws.img” som er ”default image”, som kan brukes for å bygge opp et nytt image.)

Det finnes to rombookingsløsninger – standard og for medisin. I hver av disse katalogene ligger en web.config-fil som styrer en del ting, og det er her en kan slå av og på selve webbookingsapplikasjonen.

IVALDE:

 • Standard : C:\Inetpub\wwwroot\wrb1_3_25 – her er progID = uib_std
 • Medisin: C:\Inetpub\wwwroot\wrb1_3_25_med – her er progID = uib_med

HERVOR:

C:\Inetpub\wwwroot\scientiawrb1_3_25 – her er progID = uib_std C:\Inetpub\wwwroot\scientiawrb1_3_25_medisin her er progID = uib_med


For å slå av webrombooking i web.config:

Applicationon = false 

-– den er true når den er aktiv.

<add key="ApplicationOn" value="true" /> 

-- her er den altså på, slik den mormalt sett skal være.

I web.config er det også en viktig nøkkel, nemlig

<add key="ProgID" value="uib_med" />

-- her er koblingen til det image som har denne progID-verdien. I dette tilfellet er dette uib_med, og dette vil jo normalt sett være uib_med-imaget som er registrert med denne prog-id’en. Dog kan det tenkes at ved gjenoppbygging av et image at en velger å registrere dette imaget med en annen prog-id. I så tilfelle må dette gjenspeiles i web.config.

For å booke skarpt – web.config:

Autoschedule = true


Bygge opp nytt image:

Dersom vi skal lage nye images bør vi lage nye prog-id’er på dem. Dette får konsekvenser for en del script. Se slutten av kokeboken – punkt 16 og utover.

 1. sette applicationon = false i web.config (dersom dette er aktuelt)
 2. slå av (disable) scheduled tasks – addition og notifier. Velg egenskaper/properties, og ta vekk hake for “enable…”
 3. Sjekk om image fungerer. Dersom det gjør det; avregistrer det (unregistrer server under COM-menyen), slette det og deretter sjekke i task manager at det ikke er flere (av samme image) som kjører.
 4. åpne sws.image
 5. velg:
  1. English
  2. scheduling database
 6. tjenesten og og sdb-tjeneste(port) : basilikum/2008 0G 2009 (avhengig av om om det er 2008 eller 2009)
 7. lagre = nei
 8. brukernavn/passord : Fås av Vagar Aabrek (dette cAse sEnsItivt)I dialogboksen ”Web Server Setup” er alle instillinger default, og en kan trykke cancel eller ok dersom det er booking images. Dersom det er web-image må følgende velges
  1. port: 8001
  2. restart SWS on reload = true (hake av)
  3. Footer style = hidden
 9. lagre image, deretter connecte på nytt.
 10. Innstillinger på databasemeny:
  1. Connect on restart
  2. Automatic reconnect on failure
  3. Periodically autosave image – her må det pekes til filen
  4. Autoconnect options – her må det velges 30 min.
  5. det kan være greit å sjekke refresh options under fil-menyen, og sette denne til 1 min dersom den ikke er satt opp slik allerede.
  6. Lagre
 11. lage prog-id –
  1. se com-menyen, og legg inn prog-id
  2. lagre
 12. registrere server – under com-menyen, deretter lagre.
 13. dersom det er et web-image må i tilegg det følgende gjøres:
  1. Template Organizer under filmnenyen
   1. Peke til ”D: på Volund” (som er en mapping en kan browse til – den heter ”D: på volund” – men ligger mest sannsynlig på Z-disken), her er en mappe som heter ”Print templater i bruk”
   2. Last inn
    1. kullrapport
    2. location_individual
    3. module_individual
    4. (double_bookings) – usikkert om denne trengs, men skader ikke. (denne kommer opp som ”generic object list” når den kopieres over)
   3. (Det er generelt verdt å merke seg noen småting når det gjelder denne innlastingen:
     • det må lastes fra ”memory” – pek til filen som skal kopieres inn
     • når filen kommer opp til venstre i listen må den markeres og kopieres over til høyre side.
     • Deretter må en velge fra ”memory” og velge ny fil – ellers samme som over.
     • Når alle er lastet over er det bare å lukke og lagre – da vil templatene bli lagret og brukt av image.
   4. Lagre
 14. avslutte image og starte det på nytt slik at det er ”ferskt”.
 15. dersom det har blitt laget ny prog_id må denne endres i en del templater og filer:
  1. C:\Program Files\Scientia\Web Room Booking Notifier 1_3.25\Configurations\default.config
  2. I Øysteins script:
    • C:\Inetpub\wwwroot\wrb_addons\vbscripts\config.vbs
    • Se etter linjen Const strSPlusProgID = "2008_web.Application"
   1. C:\Inetpub\wwwroot\wrb_addons\activity_lookup.asp
   2. Se etter linjen set objApp = createobject ("2008_web.application")
   3. I Scheduled tasks:

Den som heter “Addition” – ved endring må en her oppgi brukernavn og passord (dette er det samme som ved innlogging til Hervor/Ivalde

 1. starte opp igjen scheduled tasks.
 2. sette applicationon = true i web.config
 3. kjøre enkel testing at alt fungerer:
  1. gjøre rombooking på rom.uib.no
  2. bekrefte denne i S+
  3. Sjekke om bekreftelsesmail blir sendt

UiB-tilpasninger i WRB

Ytterligere informasjon ligger på følgende lenker UiB-tilpasninger_i_WRB» Tilpasninger for MEDODO

Tillegg oppgradering til ny WRB-klient

Husk flytte over filer fra kataloger: bin: no katalogen, Images: alle .jpg filer, Include: Bootom.ascx og Top.ascx , Plugins: en fil, Style: global.css

Fra hovedkatalogen: Innloggingsskjema - tekst om reviewlist (login.aspx) Tekst om flere epostmottakere i selve bestillingsskjemaet (BookingForm.ascx) Regulært uttrykk for kontroll av gyldig epostadresse (web.config) Se lokale tilpasninger web config

Ellers under Inetpub: katalogen wrb_addons

Under Programfiles/Scientia: WRB129Addition

Under Programfiles/Scientia: Web Room Booking Notifier 1.x.xx : Configurations/default.config Templates Notifier.exe.config

Lokale tilpassinger

web.config:

Gjelder begge wrb

 • <add key="AutoSchedule" value="false" />
 • <add key="BookingDepartment" value="WEBROMBOOKING" />
 • <add key="NameFormat" value="// {1} / {2:yyyy-MM-dd} {3} - {0}" />
 • <add key="LocationCapacity" value="5,10,15,20,25,30,40,50,100,150,200,300" />
 • <add key="LocationCapacityDefault" value="5" />
 • <add key="ZoneGroupFilter" value="WRB-filter" />
 • <add key="SuitabilityGroupFilter" value="WRB-filter" />
 • <add key="MaximumWeeks" value="8" />
 • <add key="MinDuration" value="2" />
 • <add key="DefaultDuration" value="2" />
 • Locationgrid:
 <locationsGrid>
  <columns>
   <column id="Name" visible="true" />
   <column id="Description" visible="true" />
   <column id="Capacity" visible="true" />
   <column id="Area" visible="false" />
   <column id="HostKey" visible="false" />
   <column id="UserText1" visible="false" />
   <column id="UserText2" visible="false" />
   <column id="UserText3" visible="false" />
   <column id="UserText4" visible="false" />
   <column id="UserText5" visible="false" />
   <column id="Department" visible="false" />
   <column id="Zone" visible="true" />
   <column id="Selection" visible="true" />
  </columns>
 </locationsGrid>
 • <add key="MaxOptions" value="15" />
 • <add key="ExtendedOptions" value="30" />
 • <input id="otherInf" name="TxOtherInformation" mandatory="true"/>
 • <add key="LocationLinkURL" value="http://rom.uib.no/wrb_addons/location_hostkey.asp?hostkey={1}" />
 • <input id="email" readonly="false" name="TxEmail" mandatory="true" validation="^(([a-zA-Z0-9_\-\.]+[a-zA-Z0-9_\-])@([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_\-\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5}){1,25})([;](([a-zA-Z0-9_\-\.]+[a-zA-Z0-9])@([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9_\-\.]+)\.([a-zA-Z]{2,5}){1,25})+)*$" />
Oversettelser (ligger under "kapittel" SPLUS CONCEPT RENAMING)

Særnorske tegn (må benyttes ved oversetting):

 ø = ø
 å = å
 æ = æ
 • Kommenteres bort:
<select id="altLoc1" name="TxSecondChoice" />
<select id="altLoc2" name="TxThirdChoice" />
<input id="fax" name="TxFax" />
 • WRBAddition

Denne sørger for at usertext5 oppdateres med tekst fra feltet otherinfo (rombruk) og at descriptionfeltet oppdateres med eget format (brukernavn/beskrivelse av rombruk).

Nederst i web.config legges følgende:

 <plugIns>
  <plugIn assemblyName="WRBAddition" className="WRBAddition.Scientia.WRB.Plugins.Bergen" eventName="AfterBookingCreation" />
 </plugIns>
 • Refresh timeout (må ligge inn under <appSettings>)

<add key="RefreshTimeout" value="10000" />

 • Globalization (må settes for å få rett datoformat i usertext1 slik at ikke notifier feiler)
  <globalization 
   culture="en-US"
   uiCulture="en-US"
   requestEncoding="utf-8" 
   responseEncoding="utf-8" 
  />
 • validering på otherinfo-feltet:

<input id="otherInf" name="TxOtherInformation" mandatory="true" validation="^[\s\S]{0,70}$"/>

 • myBookingsGrid (viser bruken av rommet):

<column id="UserText5" visible="true" />

Standard rombooking

 • <add key="ProgID" value="2008_std" />
 • <add key="ResourcesMemberOfGroup" value="webrombooking_vanlig" />
 • <add key="AutoSchedule" value="false" />

Medisin rombooking

 • <add key="ProgID" value="2008_med" />
 • <add key="ResourcesMemberOfGroup" value="webrombooking_medisin" />
 • <add key="AutoSchedule" value="true" />

default.config

Her er det også en del endringer som må gjøres. Blant annet må denne settes inn:

<RefreshTimeout>10000</RefreshTimeout>