Ingen brukerstøtte 18.-25.april 2011

Frå SAwiki

Mi side:

Det vil ikke være brukerstøtte på Mi side i perioden 18.-25.4.2011. Alle Mi side henvendelser/saker som er registrert i Issue-tracker i denne perioden vil bli prioritert og besvart fra og med tirsdag 26. april (i uke 17). Saker registreres ved at man klikker på lenken "Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?" som ligger nederst på Mi side.

Det vil heller ikke være vanlig beredskap med varsling i forbindelse med eventuelle ikke planlagte nedetider i samme periode. Alle planlagte nedetider varsles som vanlig i god tid i forveien på innloggingssiden til Mi side. Det er viktig at beredskapssituasjonen tas med i beregningen dersom dere vurderer å legge innleveringsfrister i Mi side til denne perioden.


Kark:

Det vil ikke være brukerstøtte for Kark i perioden 21.-25.4.2011. Henvendelser til Kark sendes til kark@uib.no. Det er viktig at beredskapssituasjonen tas med i beregningen dersom dere vurderer å legge innleveringsfrister i Kark til denne perioden.