Igangsetting av resultatutvekslingstjenesten!

Frå SAwiki

Fra og med mandag 17. november 2014 har vi saksbehandlere i godkjenningsmodulen i FS kunne hente inn informasjon om kvalifikasjonsoppnåelser og eksamensresultater fra andre institusjoner.

Studenten må ha samtykket til at slik henting skal kunne gjøres, og dette gjøres i StudentWeb som en del av semesterregistreringen. Ca. 8000 studenter har pr. 13. november gitt slikt samtykke, mens kun ca. 1200 har reservert seg.

Tjenesten gjør det mulig å etter hvert gå bort fra kravet om dokumentasjon på eksterne oppnådde resultater (ved institusjoner som benytter FS), dersom disse lar seg hente inn elektronisk via denne tjenesten.

Les mer om tjenesten her!