Forsinket innflytting i Studentsenteret

Frå SAwiki

Informasjon om timeplaner ved Universitetet i Bergen

I forbindelse med publiseringen 1. juni av timeplanene for høsten 2007, vil timeplangruppen ved Utdanningsavdelingen sammen med Eiendomsavdelingen informere om følgende:


Det blir ikke undervisning i Studentsenteret høsten -07


Grunnet forsinkelse i byggingen av det nye Studentsenteret vil det ikke være mulig å ha undervisning der høsten 2007. Aktiviteter som ligger i Studentsenteret vil i kalenderen framstå på følgende måte:

Eksempel Italiensk 114
Forelesninger - Oversettelse norsk-italiensk  
Måndagar 10:15-12:00 (20.08.2007 - 24.09.2007, 08.10.2007 - 12.11.2007) 
Ikkje tilgjengeleg, Rom blir tildelt seinare)


Det jobbes med erstatningslokaler som blir lagt inn i timeplanene så snart som mulig Nærmere informasjon blir gitt når alternative løsninger er klare.

Vi ber om at denne informasjonen distribueres videre.

Vennlig hilsen,


Timeplangruppen

Utdanningsavdelingen og Eiendomsavdelingen