EPN - Emneplanlegging På Nett

Frå SAwiki

EpN er en nettbasert applikasjon hvor institusjonen kan opprette, avslutte, endre og kvalitetssikre informasjon i emneporteføljen som tilbys. Applikasjonen er laget av FS/USIT og driftes «i skyen» av USIT. EpN kommuniserer med FS for å hente ut emneinformasjon og for å skrive emneinformasjon tilbake til FS.

USITs brukerdokumentasjon for EPN: https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/epn/brukerdokumentasjon-epn.pdf

UiS har laget egen dokumentasjon som kan være verdt å se på: http://ansatt.uis.no/utdanning/studieprogram-og-emner/emneplanlegging-paa-nett-epn/

Du logger på EPN med FEIDE (altså ditt UiB-brukernavn og passord): https://fsweb.no/epn/velgInstitusjon.jsf?inst=uib

Dersom du ønsker å teste logger du på i testversjonen her: https://jboss-test.uio.no/epn/velgInstitusjon.jsf?inst=uibdemo