Mi side - Innlevering

Frå SAwiki
(Omdirigert frå Dotlrn-homework nn)

Video

Egenerklæring ved innlevering i Mi side og Kark

 • Fra og med 13. juni 2008 kl 15:00 vil en egenerklæringstekst automatisk komme opp i starten av alle innleveringer som gjennomføres i Mi side og i Kark.
 • Egenerklæringen må bekreftes for å få gå videre i innleveringsprosessen.
  • Unntak: Egenerklæringen dukker ikke opp ved gruppeinnleveringer i Mi side.
 • Egenerklæringen foreligger på bokmål, nynorsk og engelsk og styres av språkinnstillingen som er valgt i Mi side (endres under "Bytt språk").

Egenerklæringsteksten i Mi side og i Kark ser slik ut:

Jeg erklærer herved at besvarelsen som jeg nå leverer er mitt eget arbeid og

 • ikke har vært brukt i en annen eksamen eller vært levert eller publisert ved en annen utdanningsinstitusjon innenlands eller utenlands.
 • ikke inneholder andres arbeide uten at dette er oppgitt.
 • ikke inneholder eget tidligere arbeide uten at dette er oppgitt.
 • at litteraturlisten/referanselisten inneholder all litteratur og alle kilder jeg har brukt i besvarelsen og at alle referansene viser til denne listen.

Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som fusk.

Dersom du er usikker på om du kan sende inn erklæringen, se retningslinjer for bruk av kilder i skriftlige arbeider ved Universitetet i Bergen og eventuelt ta kontakt med din veileder/emneansvarlig.

Alle innleveringene dine ved UiB kan bli sendt til elektronisk plagiatkontroll.

Merk: Det er ikke anledning til å levere besvarelser som ikke oppfyller kravene i egenerklæringen.

Kontroll på gyldig vurderingsmelding

 • Fra og med 24. juni 2010 klokken 15:30 vil studenter som ikke har en gyldig vurderingsmelding registrert på emnet i StudentWeb få beskjed om dette ved innlevering av oppgaver.
 • Denne beskjeden vil dukke opp i steget etter egenerklæringen.
 • Dersom man har en gyldig vurderingsmelding på emnet så vil man ikke få opp noen melding om vurderingsmeldingen.
 • Selv om man ikke har registrert en gyldig vurderingsmelding på emnet så vil man få lov til å fullføre innleveringen, men man er pliktig til selv å undersøke årsaken.

Informasjonen som gis ved innlevering uten en gyldig vurderingsmelding:

Du får denne meldingen fordi du ikke er registrert med en vurderingsmelding i dette emnet. For å ha rett til å få vurdert innleverte oppgaver må du være vurderingsmeldt i emnet innen den fastsatte fristen for semesterregistrering. Denne fristen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Du får mulighet til å gå videre i innleveringsprosessen, men for å få avklart om det er mulig for deg å fullføre dette emnet dette semesteret må du innen to virkedager etter innleveringsfristen ta kontakt med informasjonssenteret ved fakultetet ditt.

Jeg bekrefter at jeg er informert om manglende vurderingsmelding på emnet og at det er mitt ansvar å undersøke årsaken til den manglende meldingen innen to virkedager etter innleveringsfristen.

Merk: Det er ikke anledning til å levere besvarelser uten å bekefte at man har fått med seg informasjonen som gis.

Innlevering av oppgaver i Vurderingsmappe/Læringsmappe i Mi side

Vurderingsmappe Innlevering.png

Læringsmappe Innlevering.png

 • Merk: Filstørrelsen på oppgaver som skal leveres i mappetypene Vurderingsmappe eller Læringsmappe kan maksimalt være 20 MB.
 • Dersom din fil er større enn 20 MB så må du kontakte emneansvarlig eller administrativ kontaktperson på emnet ditt slik at de kan hjelpe deg med å levere den.
 • Oppgavene som du leverer er kun synlig for deg selv og administratorene på emnet i Mi side. Ved en gruppeinnlevering blir oppgaven synlig for de andre medlemmene/medforfatterne også.

Steg for steg fremgangsmåte:

 1. Finn emnet du skal levere oppgaven i.
 2. Klikk på mappen du skal levere inn oppgaven i.
 3. Klikk på "Lever inn ei ny oppgave" (Denne knappen er kun tilgjengelig når mappen er åpen for innleveringer).
 4. Marker i boksen og bekreft egenerklæringen for å gå videre.
 5. I feltet "Versjon filnavn (må være med)": Klikk på knappen "Browse" for å finne den filen du skal levere inn (som du har lagret lokalt på ditt område/minnepinne el.l.) Eventuelle krav til filformat og maksimal størrelse på filer som kan leveres finner du informasjon om under dette feltet.)
 6. I feltet "Lever inn som": Dersom dette er den første oppgaven du leverer inn i den aktuelle mappen så behøver du ikke ta stilling til noe i dette feltet. Men dersom du tidligere har levert inn en oppgave i mappen og ønsker å levere inn en ny versjon med endringer/oppdateringer i, så velger du den aktuelle oppgaven som skal erstattes i listen som blir vist her. Dersom du velger "En helt ny oppgave" så vil filen du leverer bli registrert som en helt ny og unik oppgave (den vil ikke erstatte en tidligere levert oppgave). Merk at du ikke kan slette en allerede innlevert oppgave, men du kan levere inn nye versjon av oppgaven helt frem til mappen stenger (dvs frem til innleveringsfristen går ut).
 7. I feltet "Språk (Må være med)": Velg det språket som oppgaven din er skrevet i.
 8. I feltet "Tittel (Må være med)": Skriv inn tittelen på oppgaven din.
 9. I feltet "Frie søkeord": Skriv inn eventuelle metadata (frie søkeord). Dette feltet er valgfritt.
 10. I feltet "Sammendrag (abstract)": Skriv inn et sammendrag (en abstract) for oppgaven din dersom du har laget dette. Dette feltet er valgfritt. (Maks 3000 tegn).
 11. Klikk på "OK" når du er klar for å levere oppgaven din.
 12. Vent til oppgaven er lastet opp.
 13. Når oppgaven din er lastet opp (levert) skal du få opp følgende melding: "Opplasting fullført. En kvittering er sendt til din student-epostadresse. Hvis dette er en gruppeinnlevering, er kvittering også sendt til de andre oppgaveforfatternes student-epostadresser." I tillegg skal du nå se at den leverte oppgaven din ligger i den aktuelle innleveringsmappen. (Andre studenter kan ikke se din leverte oppgave.)
 14. Du får også tilsendt en kvittering på e-post om at du har levert inn oppgaven. Denne kvitteringen sendes alltid til din student e-postadresse. Ta vare på denne


Innlevering av masteroppgave i Mi side

 • Masteroppgaver skal alltid leveres inn i en mappe som heter "Masteroppgave" og som ser slik ut: Masteroppgave Innlevering.png

Merk: Det er noen ting du må huske på før du kan levere masteroppgaven din på Mi side:

 • Innlevering av masteroppgave skal skje på det aktuelle emnet for innlevering av masteroppgave som du tidligere skal ha meldt deg opp til med minimum en vurderingsmelding via StudentWeb.
 • Masteroppgaven skal alltid leveres inn i en mappe som heter "Masteroppgave" og som alltid ser slik ut: Masteroppgave Innlevering.png
  • Dersom du ikke har en masteroppgave-mappe å levere masteroppgaven i så må du melde fra om dette til en administrator på emnet ditt slik at de kan opprette en slik mappe.
 • Det er kun PDF filer som blir godtatt i Masteroppgave-mappen. Det er derfor viktig at du lagrer oppgaven din i PDF format før du forsøker å levere den inn. Ingen andre formater vil bli akseptert i Masteroppgave-mappen.
 • Selve masteroppgaven skal leveres samlet og som en enkelt PDF fil. IKKE del oppgaven din opp i flere PDF filer (feks hovedsiden for seg og selve oppgaven for seg.) Alt som skal evalueres av sensor skal ligge i ett og samme PDF dokument.
 • Merk: Størrelsen på masteroppgaven kan maksimalt være 100 MB.
 • Ikke skriv inn kandidatnummer eller studentnummer på forsiden eller i selve oppgaven dersom du ikke er bedt om å gjøre dette.
 • Masteroppgaven som du leverer er kun synlig for deg selv og administratorene på emnet i Mi side. Ved en gruppeinnlevering blir oppgaven synlig for de andre medlemmene/medforfatterne også.

Steg for steg fremgangsmåte:

 1. Lagre oppgaven din i PDF format. (Se steg for steg fremgangsmåte nedenfor)
 2. Klikk på mappen Masteroppgave (eller undermappen til Masteroppgave-mappen med ditt navn dersom en slik mappe finnes.)
 3. Klikk på valget: "Lever inn en ny oppgave"
 4. Marker i boksen og bekreft egenerklæringen for å gå videre.
 5. Les gjennom anbefalingene og avtalevilkårene for tilgeliggjøring av masteroppgaven i BORA
 6. "Jeg godkjenner avtalen om tilgjengeliggjøring av masteroppgaven min i BORA" er forhåndsvalgt. Hvis du ikke ønsker å få oppgaven din publisert må du oppgi dette spesifikt før du går videre til opplasting av oppgavedokumentet. Mer informajon om BORA finner du her: Masteroppgaver og BORA. Merk: Hvis du i ettertid angrer på valget du tok om å tilgjengeliggjøre/ikke tilgjengeliggjøre, kan du sende mail til bora@uib.no. De vil gi deg veiledning om hvordan du skal gå frem.
 7. Klikk "Bekreft" for å gå videre
 8. I feltet "Versjon filnavn (må være med)": Velg: "Browse.."
 9. Finn masteroppgaven som du skal levere.
 10. I feltet "Lever inn som": Dersom dette er den første gangen du leverer inn masteroppgaven i den aktuelle mappen så behøver du ikke ta stilling til noe i dette feltet. Men dersom du tidligere har levert inn masteroppgaven din og ønsker å levere inn en ny versjon med endringer/oppdateringer i, så velger du den aktuelle oppgaven som skal erstattes i listen som blir vist her. Dersom du velger "En helt ny oppgave" så vil filen du nå leverer bli registrert som en helt ny og unik oppgave (den vil ikke erstatte en tidligere levert oppgave). Merk at du ikke kan slette en allerede innlevert oppgave, men du kan levere inn nye versjon av oppgaven helt frem til mappen stenger (dvs frem til innleveringsfristen går ut).
 11. Velg det språket som oppgaven din er skrevet på fra menyen "Språk".
 12. I feltet "Tittel (må være med)": Skriv inn tittelen på oppgaven din.
 13. Angi eventuelle frie søkeord som vil knyttet til oppgaven din. Dette er anbefalt dersom du skal tilgjengeliggjøre oppgaven din i BORA, men det er ikke et obligatorisk felt å fylle ut.
 14. Legg inn sammendraget (en abstract/kort omtale) på maks 3000 tegn. (Dette sammendraget bør være identisk med det som ligger i selve oppgaven din).
 15. Dersom du ønsker det så kan du også registrere et sammendrag på et annet språk.
 16. Sjekk at du har fylt inn informasjon i alle felt som er markert med (må være med). Disse feltene er obligatoriske for å få levert inn oppgaven.
 17. Når du er klar til å levere klikker du på "OK"
 18. Vent til oppgaven er lastet opp.
 19. Når oppgaven din er lastet opp (levert) skal du få opp følgende melding: "Opplasting fullført. En kvittering er sendt til din student-epostadresse. Hvis dette er en gruppeinnlevering, er kvittering også sendt til de andre oppgaveforfatternes student-epostadresser." I tillegg skal du nå se at den leverte oppgaven din ligger i den aktuelle innleveringsmappen.
 20. Du får også tilsendt en kvittering på e-post om at du har levert inn oppgaven. Denne kvitteringen sendes alltid til din student e-postadresse. Ta vare på denne.


 • Det er laget en videoveiledning for hvordan man leverer oppgaver i Mi side, men ved innlevering av en masteroppgave er det noen flere felter å ta stilling til enn det som vises i denne videoen: Levere en oppgave i Mi side


Hvordan lagrer jeg oppgaven min i PDF-format ved Universitetet i Bergen?

Ved alle PCer på Universitetet i Bergen er det installert en skriverdriver som heter ”PDFCreator” som kan konvertere filer til PDF (dv lagre filen i PDF format). Merk: Filen skrives ikke ut på en printer, men konverteres til PDF format som så kan lagres. Det koster ikke noe å konvertere til PDF ved hjelp av skriverdriveren på UiB. Merk: Du må sitte på en UiB PC for å benytte denne fremgangsmåten.


Steg for steg fremgangsmåte:

 1. Åpne filen som du ønsker å lagre som PDF. (Den opprinnelige filen din består).
 2. Velg skriv ut (Ctrl+P)
 3. Velg skriveren ”PDFCreator”
 4. Dersom skriveren ”PDFCreator” ikke er installert – kontakt PC vakt/Brukerstøtte på ditt fakultet.
 5. Klikk ”OK”
 6. Fjern forfatterinformasjon dersom innleveringen skal være anonym.
 7. Klikk ”Save”
 8. Velg mappen som du ønsker å lagre PDF-filen i.
 9. Velg filnavn på PDF-filen (Ikke skriv navnet ditt i filnavnet dersom innleveringen skal være anonym).
 10. Klikk ”Save”
 11. Filen lagres og åpnes automatisk.

Hvilke krav stilles det til formater ved innlevering av oppgaver i Mi side?

Det stilles krav til format ved innlevering av oppgaver i Mi side når:

 1. Studenter leverer inn masteroppgaven.
 2. Studenter leverer inn en oppgave i en anonymisert mappe.

Formatkrav ved innlevering i de ulike mappetypene:

 • Læringsmappen og undermapper til læringsmappen:
  • Ingen krav.
 • Anonymisert læringsmappe og/eller anonymiserte undermapper til læringsmappen:
  • Enten PDF eller ren tekst (txt, sgml, html, xml, lisp, osv).
 • Vurderingsmappen og undermapper til vurderingsmappen:
  • Ingen krav.
 • Anonymisert vurderingsmappe og/eller anonymiserte undermapper til vurderingsmappen:
  • Enten PDF eller ren tekst (txt, sgml, html, xml, lisp, osv).
 • Masteroppgave mappen og undermapper til masteroppgave mappen (Mapper på studentens navn):
  • Kravet er PDF.
 • ZIP filer:
  • ZIP filer som inneholder lovlige filtyper kan også leveres i de ulike mappetypene. Men zip-filer er ikke tillatt i masteroppgave-mappen.

Retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid ved ikke planlagt nedetid

Ved ikke planlagt nedetid i Mi side gjelder følgende retningslinjer for tildeling av ekstra innleveringstid. Retningslinjene gjelder også for Kark:

 • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i løpet av innleveringsdagen, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum en dag for alle studentene på emnet.
 • Dersom Mi side har vært utilgjengelig for elektroniske innleveringer i over en dag, og dette skyldes ikke planlagt nedetid, utvides innleveringsfristen med minimum to dager for alle studentene på emnet.

Det er det ansvarlige institutt/fakultet for emnene som fastsetter ny innleveringsfrist i henhold til disse retningslinjene. Instituttet/fakultetet må så snart som mulig informere studentene om eventuelle endringer i leveringsfrister per e-post og melding i Mi side. Studentene har ansvar for å sjekke Mi side og student-e-posten jevnlig.


Til dokumentasjonsoversikten