Brukar:Afaoo

Øystein Ørnegård

Arbeidsområder: FS (Brukerstøtte og drift)

Direktetlf: 55 58 90 19 Epost: oystein.ornegard@adm.uib.no

Bruk Brukerstøtte for FS i størst mulig grad istedetfor direktehenvendelser!