Besvare restanse

Frå SAwiki

Ordet restanse i saksbehandlersammenheng betyr at du har post du må avskrive. Det vil si du har post som du må lese og besvare. I ePhorte er det slik at to typer dokumenter gir restanse; notat (N) og inngående brev.

Se om du har restanse

 • Gå på Saksbehandlersøk i venstremenyen
 • Klikk på Mine restanser

Du vil nå se i visebildet hvilken post du skal avskrive. Du leser dokumentet ved å klikke på ikonet for word eller pdf til venstre for saksnummeret.

Besvare restansen

 • Høyreklikk på arbeidsikonet Bleu con.JPG
 • Før musepilen over "Avskriv" og velg så fra menyen om dokumentet skal avskrives eller besvares.
 • Ved en direkte avskrivning vil du fjerne restansen din. Ved å velge "Svar med notat / utgående brev" vil du få opp et nytt vindu.


Svarestanse.JPG


 • Velg "Avskrivningsmåte"
 • Velg "Dokumenttype" (N eller X)
 • Gi besvarelsen en tittel
 • Avgjør om svaret ditt skal ha en tilgangskode
 • Velg Lagre og nytt dokument og velg filtype fra valgmenyvinduet som kommer opp
 • Når du har skrevet ferdig dokumentet skal du velge "Tilbake til ePhorteweb"- knappen og lagre.