Aktuelt fra Studiegjennomføringsprosjektet

Frå SAwiki
  • Spørreskjema blir sendt ut i månedsskiftet mars/april
  • Nasjonalt møte 26. mai i Oslo
  • Les den ferdige rapporten