.LRN er eit Learning Managment System Syllabus er Rom- og timeplanleggings verktyget til UiB Felles studentsystem Lydia er UiB sin autotitative romdatabase Søkerid Samordna opptak