Forskjell mellom versjoner av «Ved nyansettelse»

Fra matnat
Linje 38: Linje 38:
  
  
Informasjon og søknadsskjema finnes på UiB sin hjemmeside under «for ansatte» -> «økonomi og innkjøp» -> «økonomisystemer». [https://it.uib.no/Administrative_fellessystemer_ved_UiB her]
+
Informasjon og søknadsskjema finnes på UiB sin hjemmeside under «for ansatte» -> «økonomi og innkjøp» -> «økonomisystemer» [https://it.uib.no/Administrative_fellessystemer_ved_UiB her].

Revisjonen fra 3. des. 2014 kl. 10:23


Ved ansettelse av ny økonomikonsulent må instituttet må gi fakultetet beskjed i god tid slik at den nyansatte blir lagt til på e-postlisten for økonomikonsulenter (okonomikonsulenter@mnfa.uib.no) , samt tilordna mentor.

Den nyansatte må også informeres om Matnat-wikien, her under siden For nyansatte. Det må også søkes om ulike tilganger, som beskrevet under.


Det må søkes om tilgang til følgende tjenester via Sebra :

• Internett og intranett

• e-post adresse

• eget lagringsområde

• utskriftstjeneste


Mer informasjon finnes her

For informasjon om adgangskort, se her


Det må også søkes tilgang til følgende administrative systemer:

• Bestillingssystem BasWare PM

• Inngående fakturabehandling BasWare IP

• Oracle - ADI, PA og AR

• Personalportalen PAGA

• Discoverer

• Ephorte


Informasjon og søknadsskjema finnes på UiB sin hjemmeside under «for ansatte» -> «økonomi og innkjøp» -> «økonomisystemer» her.