Variabel lønn og reiser

Fra matnat
Revisjon per 18. mai 2018 kl. 08:30 av Tov062 (diskusjon | bidrag)

Variabel lønn

Reiser og reiseregninger

Reiser og lønn - utenlandske statsborgere

Reiser og lønn - norske statsborgere


Arkivering av bilag

Reiseregninger som er ført i PAGA, med tilhørende bilag, skal arkiveres alfabetisk i svarte permer. Disse skal være merket med stedkode og årstall (nye permer hvert år). Permene skal oversendes lønnskontoret ved forespørsel (ca. hvert annet år).

Manuelle reiseregninger og alle skjema for variabel lønn (skjema for diverse lønnsgodtgjørelser, honorarskjema, overtid, timelister, etc. - både manuelle og de som er ført i PAGA, (dvs alt utenom reiseregninger i PAGA)) arkiveres alfabetisk sammen med eventuelle underbilag i permer pr.år og oppbevares 10 år på instituttet.


Utfyllende informasjon om temaet "Variabel lønn og reiser" finnes på Lønnskontorets blogg her.

Materiell fra kurs i regi av infotjenester finnes her.