Forskjell mellom versjoner av «Variabel lønn og reiser»

Fra matnat
 
Linje 10: Linje 10:
 
'''Arkivering av bilag'''
 
'''Arkivering av bilag'''
  
Reiseregninger som er ført i PAGA, med tilhørende bilag, skal  arkiveres alfabetisk i svarte permer. Disse skal være merket med stedkode og årstall (nye permer hvert år). Permene skal oversendes lønnskontoret ved forespørsel (ca. hvert annet år).
+
Manuelle reiseregninger og alle manuelle skjema for variabel lønn (skjema for diverse lønnsgodtgjørelser, honorarskjema, overtid, timelister, etc. - skannes inn og arkiveres på fellesområdet under mappe som beskrevet i rutine for akrivering (som ligger på fellesområdet).
 
 
Manuelle reiseregninger og alle skjema for variabel lønn (skjema for diverse lønnsgodtgjørelser, honorarskjema, overtid, timelister, etc. - både manuelle og de som er ført i PAGA, (dvs alt utenom reiseregninger i PAGA)) arkiveres alfabetisk sammen med eventuelle underbilag i permer pr.år og oppbevares 10 år på instituttet.
 
  
  

Nåværende revisjon fra 14. jan. 2019 kl. 10:09

Variabel lønn

Reiser og reiseregninger

Reiser og lønn - utenlandske statsborgere

Reiser og lønn - norske statsborgere


Arkivering av bilag

Manuelle reiseregninger og alle manuelle skjema for variabel lønn (skjema for diverse lønnsgodtgjørelser, honorarskjema, overtid, timelister, etc. - skannes inn og arkiveres på fellesområdet under mappe som beskrevet i rutine for akrivering (som ligger på fellesområdet).


Utfyllende informasjon om temaet "Variabel lønn og reiser" finnes på Lønnskontorets blogg her.

Materiell fra kurs i regi av infotjenester finnes her.