Utstyr - registrering og kassaksjon

Fra matnat

Utstyrsregistrering

Hovedregelen er at alle eiendeler som har en anskaffelsesverdi over kr 30.000 skal utstyrsregistreres og aktiveres. Unntaket fra dette kan for eksempel være IKT/audiovisuelt utstyr som i hovedregelen skal vurderes som en gruppe og aktiveres uansett beløp. Driftsmidler som har kortere økonomisk levetid enn 3 år vil normalt kunne kostnadsføres på anskaffelsestidspunktet.

Kassaksjon/utrangering/salg av utstyr

Når utstyr av ulike grunner ikke lenger skal brukes, enten det er tapt, ødelagt, skal selges etc., må utstyret slettes fra annleggsregistrene. Dette gjøres ved å fylle ut et utrangerings-/kassaksjonsskjema.

Mer informasjon om utstyrsregistrering og kassaksjon, samt aktuelle skjema, finnes her.