Utdanningsplaner

Fra matnat

Studentenes rett til en individuell utdannignsplan er forankret i UiB sin forskift §4.2 etc

Kokebok for vedlikehold av utdanningsplaner Oppdatert mai 2014


E-post fra FS

Det er to fremgangsmåter for å sende e-post fra FS:

1. Å sende e-post til alle studentene som du finner i en rapport eller i et søk. Epost fra raport

2. Å sende e-post til et utvalg av studentene. Da må du gå via en nedlasting i excel og over til notpad. Epost fra redigert fil