Timeplansystem TP - rom og andre forhold

Fra matnat

Viktige felt i FS

Oversikt over ulike felt i FS i forhold til timeplanlegging

Rom som kan slås sammen til større rom

Vi har noen rom som kan slås sammen slik at de blir større. TP forstår dessverre ikke dette (ennå). Det vil bli en funksjonalitet som kommer på sikt i TP, men ikke før vår 2018. Skal man bruke de sammenslåtte rommene må de derfor bestilles spesifikt i TP inntil videre. Rommene det gjelder er:

 * TM51 Konferanserom A + TM51 Konferanserom B (totalt kapasitet 60)
 * TM51 Konferanserom C + TM51 Konferanserom D (totalt kapasitet 60)
 * BIO-A K1 + BIO-A K2 (totalt kapasitet 36)
 * BIO-B K3 + BIO-B K4 (totalt kapasitet 40)
 * RFB Seminarrom 2 + RFB seminarrom 3 (total kapasitet 40)

Typer undervisningsrom (som definert i TP):

Vanlig undervisning foregår i følgende rom: auditorium, seminarrom, PC-rom eller Linux-rom. Oversikt over laboratorier er ikke tatt med her.

Auditorium:

Auditorium er definert som rom med fast montert møblement.

VilVite:

 * TM51 Auditorium (156)

Høyteknologisenteret

 * HIB lille auditorium (68)
 * HIB Stort auditorium (140)

Geofysen:

 * JB3 Auditorium 105 (57)

Auditoriefløyen:

 * A66 Auditorium B (76)
 * A66 Auditorium A (210)

Realfagbygget:

 * RFB Auditorium 1 (245)
 * RFB Auditorium 2 (110)
 * RFB Auditorium 3 (66)
 * RFB Auditorium 4 (80)

Seminarrom:

Seminarrom er definert som et flatt rom med løst møblement.

VilVite

 * TM51 Konferanserom A (30)
 * TM51 Konferanserom B (30)
 * TM51 Konferanserom C (30)
 * TM51 Konferanserom D (30)

Høyteknologisenteret

 * HIB Grupperom 205M3 (10)
 * HIB Grupperom 209M1 (12)
 * HIB Grupperom 208M1 (15)
 * HIB Grupperom 209N1 (20)
 * HIB Seminarrom 520B1 (30) (kan kun brukes etter avtale med MBI)
 * HIB Kursrom 439C1 (40) (kan kun brukes etter avtale med MBI)

Biologen:

 * BIO-A K1 (24) (kan kun brukes etter avtale med BIO)
 * BIO-A K2 (12) (kan kun brukes etter avtale med BIO)
 * BIO-B K3 (24) (kan kun brukes etter avtale med BIO)
 * BIO-B K4 (16) (kan kun brukes etter avtale med BIO)

Geofysen:

 * A70 Foredragssalen (22)

Bjørn Trumpys Hus (fysikkbygget):

 * A55 Grupperom 368 (15)
 * A55 Grupperom 316 (18)
 * A55 Grupperom 546 (22)
 * A55 Grupperom 366 (30)
 * A55 Grupperom 292 (36)

Realfagbygget:

 * RFB Glassburet (16)
 * RFB Seminarrom 2 (18)
 * RFB Seminarrom 3 (22)
 * RFB Grupperom 1 (20)
 * RFB Grupperom 2 (20)
 * RFB Grupperom 3 (20)
 * RFB Grupperom 4 (20)
 * RFB Grupperom 5 (20)
 * RFB Grupperom 6 (20)
 * RFB Hjørnet (20) (kan kun brukes etter avtale med MI)
 * RFB Grupperom sp2 (25)
 * RFB Tripletten (25)
 * RFB Seminarrom pi  i fjerde (50) (kan kun brukes etter avtale med MI)
 * RFB Auditorium 5 (60)

PC-rom:

 * HIB Datalab 1 (20)
 * HIB Datalab 2 (30)
 * Realfagbiblioteket AV-rom 401 (12) bookes gjennom Outlook (søk på UB i under "rom" i møteinnkallelsen)
 * RFB Datalab 1 (25) NB! Rommet er ikke egnet for undervisning, brukes mer som lesesal
 * RFB Datalab 3 (20) 
 * RFB Fjellhallen (25) (kan kun brukes etter avtale med GEO)

Linux-rom:

 * HIB Datalab 3 (24)
 * RFB Datalab 2 (16)