Forskjell mellom versjoner av «Time- og eksamensplanlegging»

Fra matnat
 
(36 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
 
== Timeplan ==
 
== Timeplan ==
  
=== Fremdriftsplan og frister for høsten 2017: ===
+
=== Fremdriftsplan og frister for time- og eksamensplanlegging: ===
  
'''Viktige frister for instituttene er i fet skrift'''
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/4/45/Timeplan_frister.pdf Frister for time- eksamensplan]
  
[[File:timeplan og frister.PNG|400px]]
+
=== Rutiner: ===
  
=== Rutiner: ===
+
[https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/tp/veiledninger/undervisningsplanlegging/ Detaljerte rutiner fra UiO]
 +
 
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/5/5e/Oversiktsrutine_for_timeplan.pdf Oversiktsrutine for arbeid med timeplan]
  
[https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Fil:TP_registrering-i-FS.docx Viktige felt i FS i forbindelse med timeplanlegging]
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/8/86/Viktige_felt_i_FS_i_forhold_til_TP.pdf Viktige felt i FS i forbindelse med timeplanlegging]
  
 
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/2/28/Kopiere_undervisningsaktivitet.doc Kopiere undervisningsaktivitet fra et emne til et annet]
 
[https://wikihost.uib.no/matnat/images/2/28/Kopiere_undervisningsaktivitet.doc Kopiere undervisningsaktivitet fra et emne til et annet]
Linje 15: Linje 17:
 
[https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Fil:TP_FS-integrasjon.docx FS-TP integrasjon (i hovedsak for superbruker i TP]
 
[https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Fil:TP_FS-integrasjon.docx FS-TP integrasjon (i hovedsak for superbruker i TP]
  
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/8/8e/Detaljerte_rutiner_for_oppretting_og_vedlikehold_av_studentgrupper.pdf Detaljert rutine for opprette og vedlikeholde studentgrupper]
 +
 +
=== Endre rettigheter i TP ===
 +
 +
For å opprette/ fjerne brukere og endre rettigheter/ tilganger i TP sender du en forespørsel til ansatte på ditt institutt som er definert som godkjennere i TAS (vanligvis administrasjonssjef). TAS står for "Tilgang administrative systemer" (https://skjema.app.uib.no/tas_soknad).
 +
 
=== Presentasjoner ===
 
=== Presentasjoner ===
  
 
[[Fil:Kurs_i_timeplan_ved_SA.pptx#file|Kurs i timeplan ved SA (september 2017)]]
 
[[Fil:Kurs_i_timeplan_ved_SA.pptx#file|Kurs i timeplan ved SA (september 2017)]]
  
[[Fil:Timeplanleggesingsmote.pdf|Presentasjon fra timeplanleggingsmøte ved MN-fak (september 2017)]]
+
[https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Fil:Time-_og_eksamensplanleggesingsm%C3%B8te_h%C3%B8sten_2019.pptx Presentasjon fra timeplanleggingsmøte ved MN-fak (februar 2018)]
  
[[Fil:V18_studentgrupper.pdf|Studentgrupper (september 2017)]]
+
[https://wiki.uib.no/matnat/index.php/Fil:H19_studentgrupper.pptx Bruk av studentgrupper ved MN-fak(se også under rutiner)]
  
 
=== Undervisningsplanlegging ===
 
=== Undervisningsplanlegging ===
Linje 30: Linje 38:
  
 
=== Fargekoder i forbindelse med innleveringer: ===
 
=== Fargekoder i forbindelse med innleveringer: ===
 +
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/a/af/Innlevering_eksamen_v19.pdf Fargekoder innleveringer og eksamen våren 2019]
 +
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/9/90/Innlevering_eksamen_h19.pdf Fargekoder innleveringer og eksamen hausten 2019]
  
[https://wiki.uib.no/matnat/images/9/90/Innlevering_eksamen_v18.pdf Fargekoder innleveringer og eksamen våren 2018]
+
OBS hugs at eksamensfrie veker: https://www.uib.no/foransatte/103310/timeplanlegging-av-undervisning-og-eksamen#retningslinjer-nbsp-for-eksamensplanlegging-ved-uib
OBS hugs at eksamensfrie veker: Veke 5 og påskeveka.
 
  
Emne med fargekoder]
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f8/Emnenes_fargekoder-V17.pdf Emne med fargekoder]
  
 
=== Gamle timeplaner: ===
 
=== Gamle timeplaner: ===
  
 
[https://wiki.uib.no/sawiki/index.php/Gamle_timeplaner Oversikt over gamle timeplaner]
 
[https://wiki.uib.no/sawiki/index.php/Gamle_timeplaner Oversikt over gamle timeplaner]
 +
 +
 +
=== Eksamensplanlegging i TP ===
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/5/57/Kokebok_grunnlagsdata_for_eksamen_i_TP.pdf Kokebok eksamensplanlegging i TP]
 +
  
 
=== Retningslinjer: ===
 
=== Retningslinjer: ===
Linje 45: Linje 61:
  
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cc/Utfyllende_retningslinjer_for_timeplanlegging_ved_Det_matematisk.pdf Utfyllende retningslinjer for timeplanlegging ved MN-fakultetet]
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/c/cc/Utfyllende_retningslinjer_for_timeplanlegging_ved_Det_matematisk.pdf Utfyllende retningslinjer for timeplanlegging ved MN-fakultetet]
 +
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/7/7d/Tidspunkt_for_undervisning_i_PEDA-emner_p%C3%A5_PPU_og_5LU.pdf Faste tider for PEDA-emner i lektorutdanning og PPU (fom høsten 2018)]
 +
 +
=== Timeplanlegging ved HVL: ===
 +
 +
Timeplan
 +
Arbeidsdelingen mellom faglige og administrative stillinger er ulike på UiB og HVL. På HVL er ansvaret for å legge timeplaner er på instituttet og der er det ingen administrative stillinger. Det er som regel best å kontakte instituttleder som evt. Sender deg videre dersom oppgaven har blitt delegert.
 +
Instituttet angir hvilke emner som skal være kollisjonsfrie og så er det Arealforvaltning (vår kontaktperson er Alicia Churchill ) som har ansvaret for plottingen av timeplanen og plasseringen i rom. Systemet på HVL er Timeedit.
 +
 +
Oversikt over instituttledere: https://www.hvl.no/om/organisering/fin/ 
 +
 +
'''PS''': Dersom du ikke vet hvilket institutt som eier emnet du skal planlegge så kan du ta kontakt med studieveilederne for å få svar på det.
 +
Studieveiledermailen er AIO-studieveil.hib@hvl.no
 +
 +
 +
'''Frister ved HVL:'''
 +
 +
Rombestilling til timeplanfestet undervisning er 15. oktober og 1. april.
 +
 +
Publisering av timeplan er 15. desember og 15. juni.
 +
 +
'''OBS'''
 +
 +
Fra 1. januar blir AIØ til FIN, fra Avdeling for ingeniør og økonomifag til Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. Det nye fakultetet vil i tillegg til 5 institutt i Bergen få 1 institutt i Sogndal og 1 i Haugesund.

Nåværende revisjon fra 26. feb. 2019 kl. 15:48

Timeplan

Fremdriftsplan og frister for time- og eksamensplanlegging:

Frister for time- eksamensplan

Rutiner:

Detaljerte rutiner fra UiO

Oversiktsrutine for arbeid med timeplan

Viktige felt i FS i forbindelse med timeplanlegging

Kopiere undervisningsaktivitet fra et emne til et annet

FS-TP integrasjon (i hovedsak for superbruker i TP

Detaljert rutine for opprette og vedlikeholde studentgrupper

Endre rettigheter i TP

For å opprette/ fjerne brukere og endre rettigheter/ tilganger i TP sender du en forespørsel til ansatte på ditt institutt som er definert som godkjennere i TAS (vanligvis administrasjonssjef). TAS står for "Tilgang administrative systemer" (https://skjema.app.uib.no/tas_soknad).

Presentasjoner

Fil:Kurs i timeplan ved SA.pptx

Presentasjon fra timeplanleggingsmøte ved MN-fak (februar 2018)

Bruk av studentgrupper ved MN-fak(se også under rutiner)

Undervisningsplanlegging

Hvilke emner skal tilbys og hvor mange plasser?

To løsninger for plassering på grupper

Fargekoder i forbindelse med innleveringer:

Fargekoder innleveringer og eksamen våren 2019

Fargekoder innleveringer og eksamen hausten 2019

OBS hugs at eksamensfrie veker: https://www.uib.no/foransatte/103310/timeplanlegging-av-undervisning-og-eksamen#retningslinjer-nbsp-for-eksamensplanlegging-ved-uib

Emne med fargekoder

Gamle timeplaner:

Oversikt over gamle timeplaner


Eksamensplanlegging i TP

Kokebok eksamensplanlegging i TP


Retningslinjer:

Sentrale retningslinjer for time- og eksamensplanlegging ved UiB

Utfyllende retningslinjer for timeplanlegging ved MN-fakultetet

Faste tider for PEDA-emner i lektorutdanning og PPU (fom høsten 2018)

Timeplanlegging ved HVL:

Timeplan Arbeidsdelingen mellom faglige og administrative stillinger er ulike på UiB og HVL. På HVL er ansvaret for å legge timeplaner er på instituttet og der er det ingen administrative stillinger. Det er som regel best å kontakte instituttleder som evt. Sender deg videre dersom oppgaven har blitt delegert. Instituttet angir hvilke emner som skal være kollisjonsfrie og så er det Arealforvaltning (vår kontaktperson er Alicia Churchill ) som har ansvaret for plottingen av timeplanen og plasseringen i rom. Systemet på HVL er Timeedit.

Oversikt over instituttledere: https://www.hvl.no/om/organisering/fin/

PS: Dersom du ikke vet hvilket institutt som eier emnet du skal planlegge så kan du ta kontakt med studieveilederne for å få svar på det. Studieveiledermailen er AIO-studieveil.hib@hvl.no


Frister ved HVL:

Rombestilling til timeplanfestet undervisning er 15. oktober og 1. april.

Publisering av timeplan er 15. desember og 15. juni.

OBS

Fra 1. januar blir AIØ til FIN, fra Avdeling for ingeniør og økonomifag til Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. Det nye fakultetet vil i tillegg til 5 institutt i Bergen få 1 institutt i Sogndal og 1 i Haugesund.