Tilsetting

Fra matnat
Den utskrivbare versjonen støttes ikke lenger eller har rendringsfeil. Oppdater eventuelle bokmerker i nettleseren din og bruk nettleserens standard utskriftsfunksjon i stedet.

⇐ Tilbake til personal
⇐ Tilbake til hovedsiden

Rutinebeskrivelser (prosesslister)

Policydokumenter

Utlysing

Utlysingstekster

Komitéoppnevning

Tilsetting av professor

Tilsetting av førsteamanuensis

Tilsetting av forsker

Tilsetting av postdoktor

Tilsetting av stipendiat

Tilsetting av professor II og førsteamanuensis II

Tilsetting i innstegsstillinger

Tilsetting - felles for alle stillingstyper