SIRKULASJONSSAK 18. DESEMBER 2012

Fra matnat

SIRKULASJONSSAK


Sak 12/25

Vedtakssak (Saksnr. 10/5292, 11/6554)

Oppnevning av programsensor til felles masterprogram i programutvikling - saksforelegg

Brev fra Institutt for informatikk

Publikasjonsliste Dingsøyr

CV - Dingsøyr


Eventuelle merknader sendes innen 12:00 torsdag 20. desember til eli.hoie@mnfa.uib.no