Rutiner og maler

Fra matnat
Revisjon per 28. nov. 2014 kl. 14:42 av Tov062 (diskusjon | bidrag)

Ompostering

Prognosemaler og sjekkliste for regnskapsrapportering finnes her

Rutine og maler for budsjettering i GL finnes her

Utstyrsregistrering - Veiledning, rutiner og skjema

Variabel lønn og reiser


Rutiner og maler for BOA finnes under Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)[her]