Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017

Fra matnat

Brev om revisjonsprosessen


REVISJONSPROSESS PÅ MN

Kontaktpersoner på instituttene

Tidsplan med påmeldingsskjema til "Mitt UiB seminar" 16. januar 2017

Kick-off seminar: Invitasjon, Program

Mitt UiB seminar 16. januar: Invitasjon, Program

 • Hans Flaatten, MedOdont: Mitt UiB – erfaringer fra medisinstudiet
 • Antonella Zanna, MI: Experience with Canvas/MittUib and integration with external tools
 • Audrey Geffen, BIO: Taking (some of) the pain out of marking

Workshop om læringsutbytter 15. februar kl 10-14 VilVite: Invitasjon

Miniseminar om mappevurdering 31. mars kl 14.15-15.30 på Aud 4 på Realfagbygget: Invitasjon

Workshop: Drøfte reviderte emne- og programbeskrivelser 12. mai kl 12.15-14.30 på seminarrom 2-3, Realfagbygget 1. etasje (foran inngangen til fakultetsadministrasjonen)
Wiki-side med Emne- og programbeskrivelser som skal drøftes


1. utkast av program- og emnebeskrivelser
Innlevert og lagt ut i begynnelsen av februar med det formålet

 • å ha emne- og programbeskrivelser å jobbe med på 'Workshop om læringsutbytter'
 • å kunne lese emnebeskrivelser for emner fra andre institutter som inngår i egne program
 • å kunne lese andre emne- og programbeskrivelser som inspirasjon

Sluttnotat fra MN-fakultetet om gjennomføring av revisjonsprosessen


Maler for program- og emnebeskrivelser


Andre møter og konferanser


Viktige og nyttige dokumenter og lenker

 1. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NQF)
 2. Nivåer og utbyttebeskrivelser i høyere utdanning
 3. Engelsk oversettelse av nivåer og læringsutbyttebeskrivelser
 • NOKUTs veileder: Kvalitetsområder for studieprogram (august 2016) - Denne veilederen blir det mye referert til i den nye studietilsynsforskriften som er under høring. Veilederen er et nyttig verktøy i revisjonsarbeidet som en slags rettesnor for evaluering og kvalitetsutvikling av et program.
 • NOKUTs kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser:
 1. NOKUTs Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser - Sluttrapport nov. 2015
 2. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen biologi (oktober 2015)
 3. Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innenfor datafag (november 2015)