Regnskapsrapportering

Fra matnat
Revisjon per 8. jul. 2015 kl. 13:14 av Zat004 (diskusjon | bidrag)

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015


Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Maler for regnskapsrapportering ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.
(Malene ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)


Prognoser

Prognoser GB

Manuell prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.

Prognosemal GB med formler - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen. Veiledning for bruk av prognosemal GB kommer.

Prognoser BOA

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA