Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

Fra matnat
Linje 12: Linje 12:
  
  
'''Prognoser'''
+
==Prognoser==
  
[[Media:Prognosemal GB 2015.xlsx|Prognosemal GB]] - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.
+
===Prognoser GB===
 +
 
 +
[[Media:Prognosemal GB 2015.xlsx|Manuell prognosemal GB]] - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.
 +
 
 +
[[Media:20150707_Prognosemal_GB_institutt.xlsx|Prognosemal GB med formler]] - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen. ''Veiledning for bruk av prignosemal GB kommer.''
 +
 
 +
===Prognoser BOA===
  
 
[[Media:Revidert_prognosemal_BOA.xlsx|Prognosemal BOA]] - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen
 
[[Media:Revidert_prognosemal_BOA.xlsx|Prognosemal BOA]] - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen
  
 
[[Media:Revidert_prognosemal_BOA_brukarrettleiing.ppt|Veiledning for prognosemal BOA]]
 
[[Media:Revidert_prognosemal_BOA_brukarrettleiing.ppt|Veiledning for prognosemal BOA]]

Revisjonen fra 8. jul. 2015 kl. 13:13

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015


Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Maler for regnskapsrapportering ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.
(Malene ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)


Prognoser

Prognoser GB

Manuell prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.

Prognosemal GB med formler - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen. Veiledning for bruk av prignosemal GB kommer.

Prognoser BOA

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA