Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

Fra matnat
Linje 7: Linje 7:
  
 
[[Media:Avviksrapportering_-_pivot_S11.ppt|Avviksrapportering - pivot]] - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik
 
[[Media:Avviksrapportering_-_pivot_S11.ppt|Avviksrapportering - pivot]] - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik
 +
 +
 +
[[Maler for regnskapsrapportering]] ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet. <br />''(Malene ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)''
  
  

Revisjonen fra 8. jul. 2015 kl. 12:28

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2015


Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Maler for regnskapsrapportering ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.
(Malene ble presentert i økonomiforum 17. juni 2015, og evt. innspill til justeringer vil bli inkludert etter sommeren. Rutinen gjøres likevel tilgjengelig, og kan tas i bruk allerede nå.)


Prognoser

Prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen, og tilpasset til bruk på instituttnivået av fakultetsadministrasjonen.

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA