Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

Fra matnat
Linje 14: Linje 14:
 
[[Media:Oppdatert prognosemal.xlsx|Prognosemal BOA]] - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen
 
[[Media:Oppdatert prognosemal.xlsx|Prognosemal BOA]] - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen
  
[[Media:Veiledning_prognosemal_BOA.ppt|veiledning for prognosemal BOA]]
+
[[Media:Veiledning_prognosemal_BOA.ppt|Veiledning for prognosemal BOA]]

Revisjonen fra 3. des. 2014 kl. 09:27

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2014

Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Prognoser

Prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen.

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Veiledning for prognosemal BOA