Forskjell mellom versjoner av «Regnskapsrapportering»

Fra matnat
Linje 5: Linje 5:
 
[[Media:Oppdatert_sjekkliste_for_regnskapsrapportering.pdf|Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser]]
 
[[Media:Oppdatert_sjekkliste_for_regnskapsrapportering.pdf|Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser]]
  
[[Media:Avviksrapportering_-_pivot_S11.ppt|Avviksrapportering - pivot]] Veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik
+
[[Media:Avviksrapportering_-_pivot_S11.ppt|Avviksrapportering - pivot]] - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik
  
  
 
'''Prognoser'''
 
'''Prognoser'''
  
[[Media:Prognosemal 2014.xlsx|Prognosemal GB]] utarbeidet av sentraladministrasjonen.
+
[[Media:Prognosemal 2014.xlsx|Prognosemal GB]] - utarbeidet av sentraladministrasjonen.
  
[[Media:Oppdatert prognosemal.xlsx|Prognosemal BOA]]
+
[[Media:Oppdatert prognosemal.xlsx|Prognosemal BOA]] - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen

Revisjonen fra 3. des. 2014 kl. 09:16

Rapporteringskalender MN-fakultetet 2014

Fakultetets regnskapsrapporter

Sjekkliste for regnskapsrapportering - avvikskommentarer og prognoser

Avviksrapportering - pivot - veiledning på hvordan å bruke pivot for å finne avvik


Prognoser

Prognosemal GB - utarbeidet av sentraladministrasjonen.

Prognosemal BOA - utarbeidet av fakultetsadministrasjonen