Forskjell mellom versjoner av «Programmeringsemne»

Fra matnat
Linje 6: Linje 6:
  
 
* Fredrik Manne
 
* Fredrik Manne
* Anja Bagge
+
* Anya Bagge
 
* Øyvind Fiksen
 
* Øyvind Fiksen
 
* Bjarte Hannisdal
 
* Bjarte Hannisdal

Revisjonen fra 20. mar. 2019 kl. 16:24

(tilbake til samlesiden: Implementering av generiske ferdigheter)

Arbeidsgruppens anbefaling er at alle studenter ved fakultetet skal ha et obligatorisk emne i programmering i løpet av første studieår. Emnet gis i regi av Institutt for informatikk, men ulike fagnære eksempler og problemstillinger integreres i samarbeid med de ulike studieprogrammene. Gruppen skal utforme et forslag til hvordan et slikt emne bør utformes med hensyn til innhold og struktur, hvilke behov brukerinstituttene har for lærerstøtte (bl.a. når programmeringskunnskapene skal anvendes i videre emner) og hvordan det kan organiseres for å best mulig integrere emnet i første studieår for alle studenter.

Medlemmer:

  • Fredrik Manne
  • Anya Bagge
  • Øyvind Fiksen
  • Bjarte Hannisdal
  • Sekretær: Mo Yan Yuen

Referater

Referat første møte