Ordliste forskning

Fra matnat

BOA Samlebetegnelse for aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder. Også kalt eksternfinansiert aktivitet. Se også bidragsaktivitet og oppdragsaktivitet.

TDI Totalkostnadsmodell for beregning av kostnader på eksternfinansierte prosjekter, innført i UH-sektoren fra 2014.