Ordliste

Fra matnat
Revisjon per 5. nov. 2014 kl. 16:43 av Zat004 (diskusjon | bidrag) (Created page with "; ADI : System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle. ; ADK : Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet. ; B1 : Tildelingsbudsjett. Administr...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
ADI
System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle.
ADK
Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet.
B1
Tildelingsbudsjett. Administreres av Økonomiavdelinga.
B3
Hovedbudsjett. Viser detaljene i budsjettet for de ulike avdelingene. Administreres av fakultetsadministrasjonen. Retningslinjer for budsjettering i B3 finnes her.
B4
Budsjettprognose/"skyggebudsjett"/"instituttbudsjett". Ved MN-fakultetet budsjetterer instituttene i B4 i starten av året. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer budsjettet i B4, og laster over i B3.
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, dvs. andre enn KD. Også kalt eksternfinansiert aktivitet.
Discoverer
Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig.
GB
Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
KD
Kunnskapsdepartementet
RBO
Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.