Ordliste

Fra matnat
Revisjon per 7. nov. 2014 kl. 16:55 av Zat004 (diskusjon | bidrag)

Merk at ordlisten er under konstruksjon!


ADI
System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle. For mer informasjon om ADI, se økonomisystem ved UiB
ADK
Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet.
Annuum
Grunnbevilgningsmidler på prosjekt 000000.
B1
Tildelingsbudsjett. Viser rammene til de ulike avdelingene. Administreres av Økonomiavdelinga.
B3
Hovedbudsjett. Viser detaljene i budsjettet for de ulike avdelingene. Administreres av fakultetsadministrasjonen. Retningslinjer for budsjettering i B3 finnes her.
B4
Budsjettprognose/"skyggebudsjett"/"instituttbudsjett". Ved MN-fakultetet budsjetterer instituttene i B4 i starten av året. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer budsjettet i B4, og laster over i B3.
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, dvs. andre enn KD. Også kalt eksternfinansiert aktivitet.
BOA
Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
Discoverer
Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig. For mer informasjon om Discoverer, se økonomisystem ved UiB
Eksternfinansiert aktivitet/virksomhet
Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
GB
Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
GL
Se Hovedbok.
Hovedbok
Gir totaloversikt over økonomien, både GB og BOA. Data fra hovedbok finnes på bruker UiB i Discoverer.
KD
Kunnskapsdepartementet
PA
Prosjektmodulen i økonomisystemet. Eksternfinansierte prosjekter administreres i prosjektmodulen. For mer informasjon om PA, se økonomisystem ved UiB Data fra PA finnes på bruker PAUiB i Discoverer.
RBO
Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
Øremerkede midler
Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.