Forskjell mellom versjoner av «Ordliste»

Fra matnat
Linje 16: Linje 16:
 
; Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
 
; Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
 
: Aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, dvs. andre enn KD. Også kalt eksternfinansiert aktivitet.
 
: Aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, dvs. andre enn KD. Også kalt eksternfinansiert aktivitet.
 +
; BOA
 +
: Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
 
; Discoverer
 
; Discoverer
 
: Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig. For mer informasjon om Discoverer, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB]
 
: Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig. For mer informasjon om Discoverer, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB]
 +
; Eksternfinansiert aktivitet/virksomhet
 +
: Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
 
; GB
 
; GB
 
: Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
 
: Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
 +
; GL
 +
: Se Hovedbok.
 +
; Hovedbok
 +
: Gir totaloversikt over økonomien, både GB og BOA. Data fra hovedbok finnes på bruker UiB i Discoverer.
 
; KD
 
; KD
 
: Kunnskapsdepartementet
 
: Kunnskapsdepartementet
 +
; PA
 +
: Prosjektmodulen i økonomisystemet. Eksternfinansierte prosjekter administreres i prosjektmodulen. For mer informasjon om PA, se [https://wiki.uib.no/matnat/index.php/%C3%98konomisystem_ved_UiB økonomisystem ved UiB] Data fra PA finnes på bruker PAUiB i Discoverer.
 
; RBO
 
; RBO
 
: Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
 
: Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
 
; Øremerkede midler
 
; Øremerkede midler
 
: Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.
 
: Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.

Revisjonen fra 7. nov. 2014 kl. 15:55

Merk at ordlisten er under konstruksjon!


ADI
System for budsjettinnlasting. Del av økonomisystemet Oracle. For mer informasjon om ADI, se økonomisystem ved UiB
ADK
Andre driftskostnader. Artsklasse 6-7 i resultatregnskapet.
Annuum
Grunnbevilgningsmidler på prosjekt 000000.
B1
Tildelingsbudsjett. Viser rammene til de ulike avdelingene. Administreres av Økonomiavdelinga.
B3
Hovedbudsjett. Viser detaljene i budsjettet for de ulike avdelingene. Administreres av fakultetsadministrasjonen. Retningslinjer for budsjettering i B3 finnes her.
B4
Budsjettprognose/"skyggebudsjett"/"instituttbudsjett". Ved MN-fakultetet budsjetterer instituttene i B4 i starten av året. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer budsjettet i B4, og laster over i B3.
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
Aktivitet finansiert av eksterne finansieringskilder, dvs. andre enn KD. Også kalt eksternfinansiert aktivitet.
BOA
Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
Discoverer
Rapportverktøy. Database der mellom annet regnskapsdata, budsjett og anleggsregister er tilgjengelig. For mer informasjon om Discoverer, se økonomisystem ved UiB
Eksternfinansiert aktivitet/virksomhet
Se bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.
GB
Grunnbevilgning. Midler tildelt fra KD.
GL
Se Hovedbok.
Hovedbok
Gir totaloversikt over økonomien, både GB og BOA. Data fra hovedbok finnes på bruker UiB i Discoverer.
KD
Kunnskapsdepartementet
PA
Prosjektmodulen i økonomisystemet. Eksternfinansierte prosjekter administreres i prosjektmodulen. For mer informasjon om PA, se økonomisystem ved UiB Data fra PA finnes på bruker PAUiB i Discoverer.
RBO
Resultatmidler basert på forskning, dvs. inntekter fra KD som fordeles til institusjonen i UH-sektoren basert på oppnådde resultater.
Øremerkede midler
Grunnbevilgningsmidler som ble gitt til et bestemt formål. Midlene kommer ofte inn på interne prosjekter (7xxxxx), men kan også komme inn på annuum.