Oppretting/endring av analysenumre

Fra matnat

Ved oppretting av nye eller endring av eksisterende analysenummer (f.eks. nytt analysenavn) sendes det en forespørsel om dette til okonomi@mnfa.uib.no. Fakultetsadministrasjonen kontrollerer og oppretter en Issue. Oppretting/endring vil normalt være klart i løpet av dagen eller påfølgende dag, avhengig av antall analysenummer som skal opprettes/endres.