Masteropptak

Fra matnat
Revisjon per 8. okt. 2018 kl. 12:22 av Nzlis (diskusjon | bidrag)

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående masteropptak. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@uib.no).


Reglement og retningslinjer

- UiBs Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader - Kap. 5 omhandler ”Grader”

- Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Supplementary regulations for degree studies at The Faculty of Mathematics and Sciences

- Notat: Hvordan behandles mastersøkere som har en mastergrad fra før?

- Notat: Det internasjonale masteropptak - Kvote og Intgrad. Drøftingssak i studiestyret

På møtet 14. september 2011 drøftet studiestyret noen spørsmål i forbindelse med det internasjonale masteropptaket. Hvem søker?

Hvor mange søker og hvor mange tar vi opp? Hvilke forpliktelser/ønsker har vi? Hvordan får vi de riktige søkere?


Infosider i Eksternweb for ulike søkergrupper

o Opptak til 2-årige masterprogram - Felles nettside for UiB

o Masteropptak ved mat.nat. - Mat.Nat.-Info for norske søkere

o Master admission at Mat.Nat. - Mat.Nat.-Info for internasjonale søkere med norsk ID-nummer*

o Master’s Degree Students, self-financed - UiB-Info for selvfinansierte utenlandske søkere

o Applicants residing in Norway - UiB-Info for utenlandske søkere med adresse i Norge*

o Studiestartbrosjyre for masterstudenter PDF, leservennlig Issuu

o English language requirement - Non-native English speakers must document their English language proficiency

* Søkere som oppholder seg i Norge, men mangler personnummer og Innvekslingsstudenter (f.eks. ERASMUS) har ikke rett ID-nummer for å søke i Søknadsweb:

MN studieseksjon kan opprette dem som søkere i "Søknad samlebilde", så kan de gå inn i Søknadsweb og legge inn en søknad selv.

For å opprette personen som søker trenger vi for- og etternavn (som det står i passet), fødselsdato, kjønn, nasjonalitet og kontaktadresse.Rutinebeskrivelser

o Brev til instituttene om masteropptak - Brevet oppdateres regelmessig

o Fakultetets rutinebeskrivelse for masteropptak - oppdatert for opptak høst 2017

o Fremdriftsplan internasjonale gradsopptak (INTGRAD) - oppdatert for opptak 2017-2018

o FS-kokebok for å behandle mastersøknader med dokumentopplasting og registrere masteropptak - oppdatert for høsten 2016

o FS-koder for alle søkeralternativer (studieretninger) som gjelder t.o.m. vår 2018 (FS-rapport 195.001)

o FS-koder for søkeralternativer (studieretninger) som gjelder f.o.m. høst 2018 - oppdatert 30.01.2018

o FS-koder for søkeralternativer for INTGRAD-opptak (Kvote er faset ut)

o Faglig saksbehandling for opptak av internasjonale studenter til INTGRAD (våren 2018)

o Faglig saksbehandling for opptak av EU-søkere til master (høst 2018)

o INTGRAD-opptak - Gjennomgang av saksbehandlingen. PP-presentasjon for opptak høst 2017


Standardbrev, epost og skjema

Alle brevmaler ligger i mappen N:\MATNAT Studieadministrasjon\Masteropptak

o Tilbudsbrev (bokmål, nynorsk, engelsk)

o Betinget tilbud om opptak (bokmål, engelsk) - i påvente av sensur fra inneværende semester

o Avslag (bokmål, engelsk)

o Tilbud om studierett for kvalifisering (bokmål, engelsk)

o Informasjonstekst for masteropptak på MN i Søknadsweb (Høst 2016)

o Søknadskvittering (Høst 2016) - bokmål, nynorsk, engelsk

o "Søknadsweb er stengt" (Høst 2017) - Informasjon til søker om søknadsbehandling o.l.


Masteruke

Masteruke

[https://wiki.uib.no/matnat/images/2/24/MA-Opptak_krav_og_regler_opptak_2019.pdf Presentasjon: Fra bachelor til master