Forskjell mellom versjoner av «Masteropptak»

Fra matnat
Linje 94: Linje 94:
 
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/fd/MN_H%C3%B8stopptak_Kvitteringstekster_med_dokopplasting.pdf Søknadskvittering (Høst 2015)] - bokmål, nynorsk, engelsk
 
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/fd/MN_H%C3%B8stopptak_Kvitteringstekster_med_dokopplasting.pdf Søknadskvittering (Høst 2015)] - bokmål, nynorsk, engelsk
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/db/Epost_H15_Etteropplasting_og_soknadsbehandling.pdf Epost "Søknadsweb er stengt"] - Informasjon til søker om søknadsbehandling o.l.
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/db/Epost_H15_Etteropplasting_og_soknadsbehandling.pdf Epost "Søknadsweb er stengt" (Høst 2015)] - Informasjon til søker om søknadsbehandling o.l.
  
  

Revisjonen fra 20. apr. 2015 kl. 13:40

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående masteropptak. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@mnfa.uib.no).


Reglement og retningslinjer

- UiBs Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader - Kap. 5 omhandler ”Grader”

- Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Supplementary regulations for degree studies at The Faculty of Mathematics and Sciences

- Notat: Hvordan behandles mastersøkere som har en mastergrad fra før?

- Notat: Det internasjonale masteropptak - Kvote og Intgrad. Drøftingssak i studiestyret

På møtet 14. september 2011 drøftet studiestyret noen spørsmål i forbindelse med det internasjonale masteropptaket. Hvem søker?

Hvor mange søker og hvor mange tar vi opp? Hvilke forpliktelser/ønsker har vi? Hvordan får vi de riktige søkere?


Infosider i Eksternweb for ulike søkergrupper

o Masteropptak ved mat.nat. - Mat.Nat.-Info for norske søkere

o Master admission at Mat.Nat. - Mat.Nat.-Info for internasjonale søkere med norsk ID-nummer*

o Master’s Degree Students, self-financed - UiB-Info for selvfinansierte utenlandske søkere

o The Quota Scheme - UiB-Info for kvotesøkere

o Applicants residing in Norway - UiB-Info for utenlandske søkere med adresse i Norge*

o English language requirement - Non-native English speakers must document their English language proficiency

* Søkere som oppholder seg i Norge, men mangler personnummer og Innvekslingsstudenter (f.eks. ERASMUS) har ikke rett ID-nummer for å søke i Søknadsweb:

MN studieseksjon kan opprette dem som søkere i "Søknad samlebilde", så kan de gå inn i Søknadsweb og legge inn en søknad selv.

For å opprette personen som søker trenger vi for- og etternavn (som det står i passet), fødselsdato, kjønn, nasjonalitet og kontaktadresse.Rutinebeskrivelser

o Brev til instituttene om masteropptak - Brevet oppdateres regelmessig

o Fakultetets rutinebeskrivelse for masteropptak - oppdatert for opptak høst 2015

o Fremdriftsplan internasjonale gradsopptak (INTGRAD og KVOTE) - oppdatert for opptak 2014

o Avslagskoder for internasjonalt gradsopptak

o FS-kokebok for å behandle mastersøknader med dokumentopplasting og registrere masteropptak - oppdatert for høsten 2015

o FS-koder for søkeralternativer (studieretninger) - Oppdatert for opptak høst 2015 (FS-rapport 195.001)

o FS-koder for søkeralternativer For KVOTE- og INTGRAD-opptak

o SA: Saksbehandlingsrutine for opptak av internasjonale studenter til INTGRAD og Kvote (våren 2015)

o INTGRAD- og KVOTE-opptak - Gjennomgang av saksbehandlingen. PP-presentasjon for opptak høst 2015


Standardbrev, epost og skjema

Alle brev er blitt oppdatert oktober 2014

o Tilbudsbrev (bokmål) - Tilbodsbrev (nynorsk)

o Tilbudsbrev (engelsk)

o Betinget tilbud om opptak (bokmål) - i påvente av sensur fra inneværende semester

o Betinget tilbud om opptak (engelsk) - i påvente av sensur fra inneværende semester

o Avslag (bokmål)

o Avslag (engelsk)

o Tilbud om studierett for kvalifisering (bokmål)

o Tilbud om studierett for kvalifisering (engelsk)

o Følgeskjema for dokumentopplasting (norsk)

o Følgeskjema for dokumentopplasting (engelsk)

o Søknadskvittering (Høst 2015) - bokmål, nynorsk, engelsk

o Epost "Søknadsweb er stengt" (Høst 2015) - Informasjon til søker om søknadsbehandling o.l.


Masteruke

Masteruke