Forskjell mellom versjoner av «Masteropptak»

Fra matnat
 
(40 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående masteropptak. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@mnfa.uib.no).
+
På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående masteropptak. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@uib.no).
  
  
Linje 6: Linje 6:
 
- [http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Grads-og-studiereglementet/Grads-og-studiereglement-for-Universitetet-i-Bergen UiBs Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader] - Kap. 5 omhandler ”Grader”
 
- [http://regler.uib.no/regler/Del-2-Forskning-utdanning-og-formidling/2.2-Utdanning/2.2.2.-Grads-og-studiereglementet/Grads-og-studiereglement-for-Universitetet-i-Bergen UiBs Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader] - Kap. 5 omhandler ”Grader”
  
- [https://wiki.uib.no/matnat/images/0/02/Utfyllende_regler_H15.pdf Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet]
+
- [https://wiki.uib.no/matnat/images/a/ad/Utfyllende_regler_V16.pdf Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet]
  
- [https://wiki.uib.no/matnat/images/0/07/Regulations_degree_programmes_MatNat_2015.pdf Supplementary regulations for degree studies at The Faculty of Mathematics and Sciences]
+
- [https://wiki.uib.no/matnat/images/2/28/Regulations_degree_programmes_MatNat_2016.pdf Supplementary regulations for degree studies at The Faculty of Mathematics and Sciences]
  
- [https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/e2/Notat_MA-s%C3%B8kere_med_tidligere_MA-grad.pdf Notat: Hvordan behandles mastersøkere som har en mastergrad fra før?]
+
- [https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-11-27-1907?q=master Lovdata: Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen]
  
-      [https://wiki.uib.no/matnat/images/a/ab/Sak_1511_Notat_INTGRAD_opptak.pdf Notat: Det internasjonale masteropptak - Kvote og Intgrad. Drøftingssak i studiestyret]
 
  
På møtet 14. september 2011 drøftet studiestyret noen spørsmål i forbindelse med det internasjonale masteropptaket. Hvem søker?
 
  
Hvor mange søker og hvor mange tar vi opp? Hvilke forpliktelser/ønsker har vi? Hvordan får vi de riktige søkere?
+
== Infosider i Eksternweb for ulike søkergrupper ==
  
  
== Infosider i Eksternweb for ulike søkergrupper ==
+
o [http://www.uib.no/utdanning/48794/opptak-til-2-%c3%a5rige-masterprogram Opptak til 2-årige masterprogram] - Felles nettside for UiB
 
 
  
 
o [http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram Masteropptak ved mat.nat.] - Mat.Nat.-Info for norske søkere
 
o [http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram Masteropptak ved mat.nat.] - Mat.Nat.-Info for norske søkere
Linje 27: Linje 24:
  
 
o [http://www.uib.no/education/admission/master/international-applicants-residing-abroad/applicants-financing-their-own-studies Master’s Degree Students, self-financed] - UiB-Info for selvfinansierte utenlandske søkere
 
o [http://www.uib.no/education/admission/master/international-applicants-residing-abroad/applicants-financing-their-own-studies Master’s Degree Students, self-financed] - UiB-Info for selvfinansierte utenlandske søkere
 
o [http://www.uib.no/en/education/49132/applicants-quota-scheme The Quota Scheme] - UiB-Info for kvotesøkere
 
  
 
o [http://www.uib.no/en/education/49448/international-applicants-residing-norway Applicants residing in Norway] - UiB-Info for utenlandske søkere med adresse i Norge*
 
o [http://www.uib.no/en/education/49448/international-applicants-residing-norway Applicants residing in Norway] - UiB-Info for utenlandske søkere med adresse i Norge*
Linje 45: Linje 40:
  
  
 +
== Rutinebeskrivelser ==
  
== Rutinebeskrivelser ==
 
  
 +
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b1/Masteropptak_brev_til_instituttene_H17.PDF Brev til instituttene om masteropptak] - Brevet oppdateres regelmessig
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/1/16/Masteropptak_h%C3%B8st_2014.pdf Brev til instituttene om masteropptak] - Brevet oppdateres regelmessig
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f4/Rutine_masteropptak.pdf Fakultetets rutinebeskrivelse for masteropptak] - oppdatert for opptak høst 2017
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/f4/Rutine_masteropptak.pdf Fakultetets rutinebeskrivelse for masteropptak] - oppdatert for opptak høst 2015
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/35/INTGRAD_fremdriftsplan_17-18.pdf Fremdriftsplan internasjonale gradsopptak (INTGRAD)] - oppdatert for opptak 2017-2018
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/51/Fremdriftsplan_det_internasjonale_gradsopptak_2014-2015.pdf Fremdriftsplan internasjonale gradsopptak (INTGRAD og KVOTE)] - oppdatert for opptak 2014
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/91/Masteropptak_med_dokopplasting.pdf FS-kokebok for å behandle mastersøknader med dokumentopplasting og registrere masteropptak] - oppdatert for høsten 2016
  
o [https://wikihost.uib.no/matnat/images/7/78/Avslagskoder.pdf Avslagskoder for internasjonalt gradsopptak]
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/97/S%C3%B8knadsalternativer_pr_2017.pdf FS-koder for alle søkeralternativer (studieretninger) som gjelder t.o.m. vår 2018] (FS-rapport 195.001)
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/91/Masteropptak_med_dokopplasting.pdf FS-kokebok for å behandle mastersøknader med dokumentopplasting og registrere masteropptak] - oppdatert for høsten 2015
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/9/9c/MAMNs%C3%B8knadsalternativer_pr_2019.pdf FS-koder for søkeralternativer (studieretninger) som gjelder f.o.m. høst 2019] - oppdatert 12.02.2019
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4f/S%C3%B8knadsalternativer_pr_2016.pdf FS-koder for alle søkeralternativer (studieretninger)] - Oppdatert 25.1.2016 (FS-rapport 195.001)
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4a/S%C3%B8keralternativ-koder-intgrad-kvote.pdf FS-koder for søkeralternativer for INTGRAD-opptak] (Kvote er faset ut)
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/4/4a/S%C3%B8keralternativ-koder-intgrad-kvote.pdf FS-koder for søkeralternativer For INTGRAD-opptak] (Kvote er faset ut)
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/6/62/INTGRAD_Faglig_saksbehandling_2018.pdf Faglig saksbehandling for opptak av internasjonale studenter til INTGRAD] (våren 2018)
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/52/Rutine_internasj_MA-opptak_2014.pdf SA: Saksbehandlingsrutine for opptak av internasjonale studenter til INTGRAD] (våren 2015) (Kvote er faset ut 2016)
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/1/17/Saksbehandling_EU_s%C3%B8kere_til_master_h%C3%B8st_2018.pdf Faglig saksbehandling for opptak av EU-søkere til master] (høst 2018)
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d3/INT-Gradsopptak_saksbehandling.ppt INTGRAD-opptak - Gjennomgang av saksbehandlingen]. PP-presentasjon for opptak høst 2015
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/6/68/INT-Gradsopptak_saksbehandling2017.pdf INTGRAD-opptak - Gjennomgang av saksbehandlingen]. PP-presentasjon for opptak høst 2017
  
  
Linje 72: Linje 68:
  
  
Alle brev er blitt oppdatert oktober 2014
+
Alle brevmaler ligger i mappen N:\MATNAT Studieadministrasjon\Masteropptak
 
 
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/30/Master_tilbud_bokm%C3%A5l_2014.docx Tilbudsbrev (bokmål)] - [https://wiki.uib.no/matnat/images/6/60/Master_tilbud_nynorsk_2014.docx Tilbodsbrev (nynorsk)]
 
 
 
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/2/20/Master_tilbud_engl_2014.docx Tilbudsbrev (engelsk)]
 
 
 
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/a/ae/Master_betinget_tilbud_bokm%C3%A5l_2014.docx Betinget tilbud om opptak (bokmål)] - i påvente av sensur fra inneværende semester
 
 
 
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/51/Master_betinget_tilbud_engl_2014.docx Betinget tilbud om opptak (engelsk)] - i påvente av sensur fra inneværende semester
 
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/b/b8/Master_avslagsbrev_bokm%C3%A5l_2014.docx Avslag (bokmål)]
+
o Tilbudsbrev (bokmål, nynorsk, engelsk)
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/6/66/Master_avslagsbrev_engl_2014.docx Avslag (engelsk)]
+
o Betinget tilbud om opptak (bokmål, engelsk) - i påvente av sensur fra inneværende semester
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/33/Kvalifiserende_studierett_bokm%C3%A5l_ny2014.docx Tilbud om studierett for kvalifisering (bokmål)]
+
o Avslag (bokmål, engelsk)
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/3/3f/Kvalifiserende_studierett_engl_ny2014.docx Tilbud om studierett for kvalifisering (engelsk)]
+
o Tilbud om studierett for kvalifisering (bokmål, engelsk)
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/1/1f/F%C3%B8lgeskjema_dokopplasting.pdf Følgeskjema for dokumentopplasting (norsk)]
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/5/55/H16_Infotekst_MA-studier_i_S%C3%B8knadsweb.pdf Informasjonstekst for masteropptak på MN i Søknadsweb (Høst 2016)]
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/e/e5/F%C3%B8lgeskjema_dokopplasting%2C_engelsk.pdf Følgeskjema for dokumentopplasting (engelsk)]
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/1/19/MN_2016_H%C3%B8stopptak_Kvitteringstekster_med_dokopplasting.pdf Søknadskvittering (Høst 2016)] - bokmål, nynorsk, engelsk
  
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/f/fd/MN_H%C3%B8stopptak_Kvitteringstekster_med_dokopplasting.pdf Søknadskvittering (Høst 2015)] - bokmål, nynorsk, engelsk
+
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/d6/Epost_H17_Etteropplasting_og_soknadsbehandling.docx "Søknadsweb er stengt" (Høst 2017)] - Informasjon til søker om søknadsbehandling o.l.
 
 
o [https://wiki.uib.no/matnat/images/d/db/Epost_H15_Etteropplasting_og_soknadsbehandling.pdf Epost "Søknadsweb er stengt" (Høst 2015)] - Informasjon til søker om søknadsbehandling o.l.
 
  
  
Linje 102: Linje 88:
  
 
[[Masteruke]]
 
[[Masteruke]]
 +
 +
[https://wiki.uib.no/matnat/images/2/24/MA-Opptak_krav_og_regler_opptak_2019.pdf '''Presentasjon: Fra bachelor til master''']

Nåværende revisjon fra 12. feb. 2019 kl. 09:35

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående masteropptak. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@uib.no).


Reglement og retningslinjer

- UiBs Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader - Kap. 5 omhandler ”Grader”

- Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

- Supplementary regulations for degree studies at The Faculty of Mathematics and Sciences

- Lovdata: Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen


Infosider i Eksternweb for ulike søkergrupper

o Opptak til 2-årige masterprogram - Felles nettside for UiB

o Masteropptak ved mat.nat. - Mat.Nat.-Info for norske søkere

o Master admission at Mat.Nat. - Mat.Nat.-Info for internasjonale søkere med norsk ID-nummer*

o Master’s Degree Students, self-financed - UiB-Info for selvfinansierte utenlandske søkere

o Applicants residing in Norway - UiB-Info for utenlandske søkere med adresse i Norge*

o Studiestartbrosjyre for masterstudenter PDF, leservennlig Issuu

o English language requirement - Non-native English speakers must document their English language proficiency

* Søkere som oppholder seg i Norge, men mangler personnummer og Innvekslingsstudenter (f.eks. ERASMUS) har ikke rett ID-nummer for å søke i Søknadsweb:

MN studieseksjon kan opprette dem som søkere i "Søknad samlebilde", så kan de gå inn i Søknadsweb og legge inn en søknad selv.

For å opprette personen som søker trenger vi for- og etternavn (som det står i passet), fødselsdato, kjønn, nasjonalitet og kontaktadresse.Rutinebeskrivelser

o Brev til instituttene om masteropptak - Brevet oppdateres regelmessig

o Fakultetets rutinebeskrivelse for masteropptak - oppdatert for opptak høst 2017

o Fremdriftsplan internasjonale gradsopptak (INTGRAD) - oppdatert for opptak 2017-2018

o FS-kokebok for å behandle mastersøknader med dokumentopplasting og registrere masteropptak - oppdatert for høsten 2016

o FS-koder for alle søkeralternativer (studieretninger) som gjelder t.o.m. vår 2018 (FS-rapport 195.001)

o FS-koder for søkeralternativer (studieretninger) som gjelder f.o.m. høst 2019 - oppdatert 12.02.2019

o FS-koder for søkeralternativer for INTGRAD-opptak (Kvote er faset ut)

o Faglig saksbehandling for opptak av internasjonale studenter til INTGRAD (våren 2018)

o Faglig saksbehandling for opptak av EU-søkere til master (høst 2018)

o INTGRAD-opptak - Gjennomgang av saksbehandlingen. PP-presentasjon for opptak høst 2017


Standardbrev, epost og skjema

Alle brevmaler ligger i mappen N:\MATNAT Studieadministrasjon\Masteropptak

o Tilbudsbrev (bokmål, nynorsk, engelsk)

o Betinget tilbud om opptak (bokmål, engelsk) - i påvente av sensur fra inneværende semester

o Avslag (bokmål, engelsk)

o Tilbud om studierett for kvalifisering (bokmål, engelsk)

o Informasjonstekst for masteropptak på MN i Søknadsweb (Høst 2016)

o Søknadskvittering (Høst 2016) - bokmål, nynorsk, engelsk

o "Søknadsweb er stengt" (Høst 2017) - Informasjon til søker om søknadsbehandling o.l.


Masteruke

Masteruke

Presentasjon: Fra bachelor til master