Forskjell mellom versjoner av «Main Page»

Fra matnat
 
(17 mellomliggende revisjoner av 4 brukere er ikke vist)
Linje 9: Linje 9:
 
[[Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017]]
 
[[Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017]]
  
[[Masterseremoni]]
+
[[Arbeidsgruppe studietilbudet i energi]]
  
 
[[Arbeidsgruppe læringsutbytte]]
 
[[Arbeidsgruppe læringsutbytte]]
Linje 24: Linje 24:
  
 
[[Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen]]
 
[[Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen]]
 +
 +
[[Studieprogramkartlegging]]
  
 
[[Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål]]
 
[[Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål]]
Linje 30: Linje 32:
  
 
[[Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering]]
 
[[Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering]]
 
[[Studentdata - presentasjoner]]
 
  
 
[[Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN]]
 
[[Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN]]
Linje 62: Linje 62:
  
 
[[Ordliste]]
 
[[Ordliste]]
 +
 +
[[Medium:Kostnadsestimat.docx|Kostnadsestimat for eksternt ansatte ph.d.-kandidater med opptak til ph.d.-programmet ved MN-fakultetet]]
 +
 +
[[Opponenter]]
 +
 +
 
<br />
 
<br />
 
==Forskningsadministrasjon==
 
==Forskningsadministrasjon==
Linje 80: Linje 86:
  
 
==Felles==
 
==Felles==
[[Læringsdag]]
+
[[Læringsdag for administrativt ansatte januar 2019]]
 +
 
 +
[[Læringsdag for teknisk personale|Læringsdag for teknisk personale mai 2019 (med kompetansestrategi)]]
 +
 
 +
[[Læringsdag]]  for administrativt ansatte 2017
  
 
[[Felles e-postadresser]]
 
[[Felles e-postadresser]]

Nåværende revisjon fra 27. jun. 2023 kl. 14:11

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studie

Samleside studieadministrasjon

Studiestyre

Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017

Arbeidsgruppe studietilbudet i energi

Arbeidsgruppe læringsutbytte

Forskerutdanningsutvalget 2011

Forskerutdanningsutvalget

Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011

Arbeidsgruppen for økt rekruttering til realfag

Sivilingeniør - Utredning av mulige nye studieløp

Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen

Studieprogramkartlegging

Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål

Arbeidsgruppe: Masterseremoni - maler og arbeidsdokumenter

Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering

Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN

Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP

timeplansystem TP - rom og andre forhold

Personal

(⇑ Lenke til personal) Opprykk til professor

Økonomi

Økonomiforum

Regnskapsrapportering

Budsjett

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Rutiner og maler

Økonomisystem ved UiB

For nyansatte

Ved nyansettelse

Ordliste

Kostnadsestimat for eksternt ansatte ph.d.-kandidater med opptak til ph.d.-programmet ved MN-fakultetet

OpponenterForskningsadministrasjon

Forskningsadministrativt nettverk
Forskningsadministrativ søknadsstøtte
Sentre (SFF, SFI, FME, SFU)
Analyser og evaluering
For nytilsatte
Ordliste forskning

"Kick off" seminar for new PhD candidates_DES 2011


Felles

Læringsdag for administrativt ansatte januar 2019

Læringsdag for teknisk personale mai 2019 (med kompetansestrategi)

Læringsdag for administrativt ansatte 2017

Felles e-postadresser

Diverse

Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning

Arbeidsgruppe for økonomi og forskningsstøtte

Arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte