Forskjell mellom versjoner av «Main Page»

Fra matnat
 
(76 mellomliggende revisjoner av 13 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet'''
+
=Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet=
  
 
+
==Studie==
'''Studie'''
 
  
 
[[Samleside studieadministrasjon]]
 
[[Samleside studieadministrasjon]]
  
 
[[Studiestyre]]
 
[[Studiestyre]]
 +
 +
[[Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017]]
 +
 +
[[Arbeidsgruppe studietilbudet i energi]]
  
 
[[Arbeidsgruppe læringsutbytte]]
 
[[Arbeidsgruppe læringsutbytte]]
Linje 16: Linje 19:
 
[[Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011]]
 
[[Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011]]
  
[["Kick off" seminar for new PhD candidates_DES 2011]]
+
[https://wiki.uib.no/rekrutt/index.php/Hovedside Arbeidsgruppen for økt rekruttering til realfag]
 +
 
 +
[[Sivilingeniør - Utredning av mulige nye studieløp]]
 +
 
 +
[[Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen]]
 +
 
 +
[[Studieprogramkartlegging]]
 +
 
 +
[[Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål]]
 +
 
 +
[[Arbeidsgruppe: Masterseremoni - maler og arbeidsdokumenter]]
 +
 
 +
[[Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering]]
 +
 
 +
[[Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN]]
 +
 
 +
[[Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP]]
 +
 
 +
[[timeplansystem TP - rom og andre forhold]]
 +
 
 +
==[[Personal]]==
 +
(⇑ Lenke til personal)
 +
[[Opprykk til professor]]
 +
 
 +
==Økonomi==
 +
 
 +
[[Økonomiforum]]
 +
 
 +
[[Regnskapsrapportering]]
 +
 
 +
[[Budsjett]]
 +
 
 +
[[Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)]]
 +
 
 +
[[Rutiner og maler]]
 +
 
 +
[[Økonomisystem ved UiB]]
 +
 
 +
[[For nyansatte]]
 +
 
 +
[[Ved nyansettelse]]
 +
 
 +
[[Ordliste]]
 +
 
 +
[[Medium:Kostnadsestimat.docx|Kostnadsestimat for eksternt ansatte ph.d.-kandidater med opptak til ph.d.-programmet ved MN-fakultetet]]
  
[https://wiki.uib.no/rekrutt/index.php/Hovedside Arbeidsgruppen for økt rekruttering til realfag]
+
[[Opponenter]]
  
 +
 +
<br />
 +
==Forskningsadministrasjon==
 +
[[Forskningsadministrativt nettverk]]
 +
<br />
 +
[[Forskningsadministrativ søknadsstøtte]]
 +
<br />
 +
[[Sentre (SFF, SFI, FME, SFU)]]
 +
<br />
 +
[[Analyser og evaluering]]
 +
<br />
 +
[[For nytilsatte]]
 +
<br />
 +
[[Ordliste forskning]]
  
'''Personal'''
+
[["Kick off" seminar for new PhD candidates_DES 2011]]
  
[[Skjema og lenker - personal]]
 
  
[[Veiledning]]
+
==Felles==
 +
[[Læringsdag for administrativt ansatte januar 2019]]
  
 +
[[Læringsdag for teknisk personale|Læringsdag for teknisk personale mai 2019 (med kompetansestrategi)]]
  
'''Felles'''
+
[[Læringsdag]]  for administrativt ansatte 2017
  
 
[[Felles e-postadresser]]
 
[[Felles e-postadresser]]
  
 
[[Diverse]]
 
[[Diverse]]
 +
 +
==Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet==
 +
 +
[[Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning]]
 +
 +
[[Arbeidsgruppe for økonomi og forskningsstøtte]]
 +
 +
[[Arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte]]

Nåværende revisjon fra 27. jun. 2023 kl. 15:11

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studie

Samleside studieadministrasjon

Studiestyre

Revisjon av studieprogram på MN 2016-2017

Arbeidsgruppe studietilbudet i energi

Arbeidsgruppe læringsutbytte

Forskerutdanningsutvalget 2011

Forskerutdanningsutvalget

Arbeidsgruppe ph.d.-administrasjon 2011

Arbeidsgruppen for økt rekruttering til realfag

Sivilingeniør - Utredning av mulige nye studieløp

Arbeidsgruppe: Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen

Studieprogramkartlegging

Arbeidsgruppe: Kvalitet i internasjonal rekruttering – validering av vitnemål

Arbeidsgruppe: Masterseremoni - maler og arbeidsdokumenter

Arbeidsgruppe: Digital undervisning og vurdering

Samarbeidsorganet HiB/AIØ og UiB/MN

Nytt timeplan- og eksamensplanlegging system - TP

timeplansystem TP - rom og andre forhold

Personal

(⇑ Lenke til personal) Opprykk til professor

Økonomi

Økonomiforum

Regnskapsrapportering

Budsjett

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Rutiner og maler

Økonomisystem ved UiB

For nyansatte

Ved nyansettelse

Ordliste

Kostnadsestimat for eksternt ansatte ph.d.-kandidater med opptak til ph.d.-programmet ved MN-fakultetet

OpponenterForskningsadministrasjon

Forskningsadministrativt nettverk
Forskningsadministrativ søknadsstøtte
Sentre (SFF, SFI, FME, SFU)
Analyser og evaluering
For nytilsatte
Ordliste forskning

"Kick off" seminar for new PhD candidates_DES 2011


Felles

Læringsdag for administrativt ansatte januar 2019

Læringsdag for teknisk personale mai 2019 (med kompetansestrategi)

Læringsdag for administrativt ansatte 2017

Felles e-postadresser

Diverse

Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Arbeidsgruppe for studie og forskerutdanning

Arbeidsgruppe for økonomi og forskningsstøtte

Arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte