MØTE xx FEBRUAR 2018

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)

PROTOKOLL fra møte 1. november 2017


SAK 18/1
[ PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST] - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG

 1. Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget)
 2. Evalueringsrapport, bachelorprogram i fysikk
 3. Evalueringsrapport, masterprogram i biologi
 4. Evalueringsrapport, alle studieprogram på Matematisk institutt


SAK 18/2
[ SAK] - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2016/xxxx)

VEDLEGG

 • [Brev]


SAK 18/3
[ SAK] - saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2016/xxxx)


SAK 18/4
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. Oppnevning av lærerutdanningsutvalg
 2. Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer? - NOKUT-rapporter med master i molekylærbiologi som eksempel
 3. Undervisning står godt på egne ben - NOKUT-rapport Undervisningsarbeidet i endring? Rammevilkår, samarbeid og kvalitetskultur i høyere utdanning
 4. NIFU-rapport 2018:3 Pathways to quality in higher education: Case studies of educational practices in eight courses
 5. [ Orientering om masteropptak våren 2018]
 6. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering