MØTE 8. FEBRUAR 2012

Fra matnat

ONSDAG 8. FEBRUAR 2012

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Innkalling

Protokoll fra møte 29. november 2011


Sak 01/12

Oppnevning av programstyre for masterprogram i energi


Sak 02/12

Innleveringsfrist for masteroppgaver (60 SP) i vårsemesteret - Diskusjonssak


Orienteringssaker

1. Emnebeskrivelser for Exphil-MN seminar- og eksamensmodell

2. Brukertilpasset matematikk – rapport fra arbeidsgruppe

3. Handlingsplan for rekruttering - brev fra fakultetet

4. Oversikt over masteropptak våren 2012

5. Mandat og sammensetning av arbeidsgruppe læringssenter. Muntlig orientering.

6. Lesesalsplasser for bachelorstudenter i tilknytning til læringssenteret og andre forslag. Muntlig orientering.

7. Revisjon av studiereglementet er i gang. Prosessen videre. Muntlig orientering.

8. Utdanningsmelding – prosess og frister. Muntlig orientering

9. Seminar: Bacheloropptak – ansvar og prosesser. 21. mars. Muntlig orientering.