MØTE 5. MARS 2014

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom G2018 (2A1f), Realfagbygget 2. etasje (Kjemisk institutt)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Protokoll fra sirkulasjon 4. desember 2013


Sak 14/01

Vedtakssak (Saksnr. 2013/2238)

ENDRING I STUDIESTYRETS MANDAT - saksforelegg Vedtakssak (Saksnr. 2014/360)


SAK 14/2

Vedtakssak (Saksnr. 2014/462)

UTDANNINGSMELDING 2013 - saksforelegg

Utdanningsmelding 2013 (Utkast) - vedlegg

Brev fra fakultetet om meldingene 2013 - vedlegg

Mal for meldingene - vedlegg

Brev fra universitetsledelsen om rapportering og meldingene - vedlegg

Alle utdanningsmeldingene fra instituttene blir lagt frem som orientering på studiestyremøtet i april.


SAK 14/3

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

1. Prosjektet «Informasjon, tekniske løsninger og rutiner knyttet til studentmobilitet»

2. NOKUT-evaluering – resultat og videre oppfølging

3. Ny sammensetning av programstyret i nanoVIT

4. Ny sammensetning av programstyret i Energi

5. Masterseremoni

6. Masteropptak våren 2014

7. Fakultetsstyret satser mer strategisk på utdanning

8. Fagdag, Masteruke: Instituttene bes om oppslutning

9. Lærerutdanning – Status ny rammeplan

10. EVU: Kort orientering om status

11. Orientering fra Utdanningsutvalget