MØTE 5. DESEMBER 2012

Fra matnat

ONSDAG 5. DESEMBER 2012

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)

Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter - til utskrift (er ikke med i samledokumentet)


Protokoll fra møte 31. oktober 2012


Sak 12/19

Vedtakssak (Saksnr. 2011/14723)

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR STYRKET REKRUTTERING TIL BACHELORPROGRAMMENE - saksforelegg

Forslag til handlingsplan - Vedlegg


Sak 12/20

Vedtakssak (Saksnr. 2012/12157)

OPPNEVNING AV PROGRAMSTYRE FOR NANOTEKNOLOGI OG -VITENSKAP - saksforelegg


Sak 12/21

Vedtakssak (Saksnr. 2010/5292)

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL RÅDGIVENDE UTVALG FOR UTDANNING VED INSTITUTT FOR BIOLOGI - saksforelegg


Sak 12/22

Drøftingssak (2012/13351)

EGENARKIVERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV MASTEROPPGAVER I BORA - saksforelegg


SAK 12/23

Vedtakssak (2011/13600)

OPPFØLGING AV IMPLEMENTERING AV NYE RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER I MNT-FAG - saksforelegg


Orienteringssaker

1. Oversikt over antall emner med forsinket sensur studieåret 2011/2012 - Oppfølging av sak 10/12

2. Utlysning av initieringsmidler alumnusarbeid 2013

3. Studiekvalitetsseminar 13. desember med utdeling av Ugleprisen

4. Møte i Utdanningsutvalget 7. november. Muntlig orientering.