MØTE 4. DESEMBER 2013 - SIRKULASJON

Fra matnat

Protokoll fra møte 30. oktober 2013


Sak 13/22

Vedtakssak (Saksnr. 2013/4763)

OPPNEVNING AV PROGRAMSENSORER FOR STUDIEPROGRAMMENE I NANOTEKNOLOGI OG -VITENSKAP (nanoVT) - saksforelegg


Sak 13/23

Vedtakssak (Saksnr. 2013/12270)

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER FOR LÆRERUTDANNINGSUTVALGET (LU-MN) FOR NY PERIODE - saksforelegg


ORIENTERINGSSAKER

1. Møter i utdanningsutvalget (UU) - Visedekan orienterer