MØTE 31. OKTOBER 2016

Fra matnat
Revisjon per 31. okt. 2016 kl. 09:42 av Nzlis (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

kl. 1015-1200

Rom 1C6a (tidligere 1005), Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf) - Sak 16/13: vedleggene med oversendelser fra instituttene er ikke med i dette dokumentet.


PROTOKOLL fra møte 8. juni 2016


SAK 16/13

Vedtakssak (Saksnr. 2016/9271)

STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2017/2018 OG VÅRSEMESTERET 2017 - saksforelegg

VEDLEGG

DEL A: Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:

DEL B: Søknader om oppretting av nye masterprogram

Oversendelsesbrev til Studieadministrativ avdeling (SA):
Tre integrerte masterprogram (Siving.) og et 2-årig masterprogram

Søknadene:

I de endelige søknadene inngår emnebeskrivelser av samtlige emner som inngår i programmene. Disse er ikke tatt med i saksforelegget til studiestyret.

Disse søknadene ble sendt til Studieadministrativ avdeling 3. oktober. Komiteen som ble oppnevnt av UU for å bistå i søknadsprosessen, kom etter gjennomlesing av søknadene med en rekke innspill og forslag til mindre endringer. Fakultetsstyret vil derfor få fremlagt søknader som er revidert etter endringsforslagene. Her er en kort oppsummering av endringer i de reviderte søknadene


SAK 16/14
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Oppnevning av programsensor for molekylærbiologi - Nominasjonsbrev fra MBI, vedtas på fullmakt
  2. Masteropptak høst 2016 - Tall og hovedfunn
  3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering
  4. Revisjon av alle studieprogram. Muntlig orientering