MØTE 30. OKTOBER 2013

Fra matnat

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)


Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (med unntak av instituttenes oversendelser til sak 13/20 (pdf)


Innkalling 30. oktober 2013

Protokoll fra møte 18. september 2013


Sak 13/17

Vedtakssak (Saksnr. 2012/12454)

MASTEROPPTAK HØSTEN 2013 - saksforelegg


Sak 13/18

Vedtakssak (Saksnr. 2013/4763)

OPPNEVNING AV PROGRAMSENSORER FOR GEOVITENSKAP, INFORMATIKK OG INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI - saksforelegg


Sak 13/19

Vedtakssak (Saksnr. 2011/9589)

OPPNEVNING AV NY PROGRAMSTYRELEDER FOR MASTERPROGRAM I ENERGI - saksforelegg


Sak 13/20

Vedtakssak (Saksnr. 2013/9703)

STUDIEPLANENDRINGER - saksforelegg

Oversendelser fra instituttene/programmene:

- Geofysisk institutt

- Institutt for biologi

- Institutt for fysikk og teknologi

- Institutt for geovitenskap

- Institutt for informatikk

- Kjemisk institutt

- Matematisk institutt

1. Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

2. Bachelorprogram i matematikk

3. Bachelorprogram i statistikk

4. Integrert master/profesjonsstudium i aktuarfag

- Molekylærbiologisk institutt

- Lærerutdanningsutvalget

- Forskerutdanningsutvalget, MN-fakultetet


ORIENTERINGSSAKER

1. Rapport om erfaringer ved programsensorordningen – Institutt for geovitenskap

2. Rapport fra programsensorperioden 2009 - 2012 - Institutt for informatikk

3. Rapport fra programsensorperioden 2007 - 2012 - Molekylærbiologisk institutt

4. Sluttrapport for programsensorperioden 2009 – 2013 fra nanoprogrammet

5. Tillatt kalkulator ved skriftlig eksamen – Tilbakemelding fra instituttene

6. Møter i Utdanningsutvalget (UU) – Visedekan orienterer

7. Oppfølging av UU-sak om overholdelse av frister for publisering av litteraturlister

8. PåVei-uke – Studieadministrasjonen orienterer

9. Oppstart av arbeidsgruppen for rekruttering