MØTE 30. MAI 2012

Fra matnat

ONSDAG 30. MAI 2012

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens møterom)

Sakspapirer - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Protokoll fra møte 10. april 2012


Orienteringssak

Realfagsbiblioteket informerer om kurstilbud til studenter i fht informasjonskompetanse


Sak 08/12

Vedtakssak (Saksnr. 11/6554)

Oppnevning av programstyre for fellesgraden i programutvikling - saksforelegg og vedlegg


SAK 9/12

Vedtakssak (Saksnr. 10/3834)

Hjelpemidler på eksamen - saksforelegg


SAK 10/12

Diskusjonssak (Saksnr. 10/3834)

Forsinket sensur på skriftlige eksamener - saksforelegg


Sak 11/12

Vedtakssak (Saksnr. 11/13600)

Nye felles beskrivelser for karakterene for masteroppgaver i MNT-fagene - saksforelegg

Vedlegg: Brev fra UHR om implementering av nye karakterbeskrivelser med arbeidsgruppens rapport, generiske karakterbeskrivelser,

sensorvurdering, veiledervurdering, sensurskjema, informasjonsnotat, informasjon til studentene


Orienteringssaker

1. Søkertall Samordna Opptak

2. Utdanningsmelding 2011 for UiB

3. Oversikt over bakgrunn av søkerne på energimasteren

4. Høyere utdanning 2012 - Årlig tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren