Forskjell mellom versjoner av «MØTE 29. OKTOBER 2018»

Fra matnat
Linje 3: Linje 3:
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
 
Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)  
  
[https://wiki.uib.no/matnat/images/8/81/Samledokument_okt18.pdf '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
+
[https://wiki.uib.no/matnat/images/f/fb/Samledokument_29okt18.pdf '''Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument'''] (pdf)  
  
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a5/Protokoll_19sept2018.pdf '''PROTOKOLL fra møte 19. september 2018''']  
 
[https://wiki.uib.no/matnat/images/a/a5/Protokoll_19sept2018.pdf '''PROTOKOLL fra møte 19. september 2018''']  

Revisjonen fra 26. okt. 2018 kl. 13:18

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)

PROTOKOLL fra møte 19. september 2018


SAK 18/21
Programevaluering for studieprogrammene i petroleum- og prosessteknologi - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

Vedlegg


SAK 18/22
STUDIEPLANENDRINGER FOR STUDIEÅRET 2019/2020 OG VÅRSEMESTERET 2019 - saksforelegg
Tillegg til saksforelegget (ettersendte saker) - saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG

Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:


SAK 18/23
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Orientering om masteropptak høsten 2018
  2. Orientering om semesterstart. Muntlig orientering.
  3. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  4. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  5. MNs høringsuttalelse til forslag til lokal opptaksforskrift for UiB
  6. Presentasjon av Studentdata i DBH
  7. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering